Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2010/NĐ-CP , "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10536 văn bản

1

Quyết định 2711/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Mường Lát , tỉnh Thanh Hóa

Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

2

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 64/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

3

Thông báo 19905/CT-TT&HTr về điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

19905/CT-TT&HTr Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. Kính gửi: Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

4

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/ND-CP,Nghị định 51 2009,Chính phủ,Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà,Cá nhân nước ngoài mua nhà,Thí điểm sở hữu nhà,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

5

Nghị định 113/2010/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

113/2010/ND-CP,Nghị định 113 2010,Chính phủ,Xác định thiệt hại đối với môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 113/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

6

Nghị định 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

60/2010/ND-CP,Nghị định 60 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực hàng không dân dụng,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2010/NĐ-CP

Ban hành: 03/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

7

Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

8

Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

75/2010/ND-CP,Nghị định 75 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động văn hoá,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

9

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

37/2010/ND-CP,Nghị định 37 2010,Chính phủ,Quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

10

Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới , bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2014

11

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý , thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã thuộc thành phố Hải Phòng

ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 21 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

12

Quyết định 800/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới , sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

13

Quyết định 970/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới , sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

14

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định mức chi đón tiếp , thăm hỏi , chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam các cấp trên địa bàn do thành phố Đà Nẵng ban hành

thực hiện; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC ngày 26 tháng 01 năm 2011 và trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 3013/HĐND-VP ngày 29 tháng 12 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi,

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

15

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016

luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 262/TTr-STP ngày 21 tháng 02 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2017

16

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND nâng chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội , nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

17

Quyết định 21/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An , tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, TỈNH NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

18

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt đề án phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư , giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

triển đội ngũ luật sư phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương là hết sức rất cần thiết. 2. Căn cứ pháp lý: a) Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; b) Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; c) Quyết định số

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

19

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

55/2021/ND-CP,Nghị định 55 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Xử phạt vi phạm hành chính môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

20

Quyết định 56/2006/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 , Quyết định 162/2002/QĐ-NHNN , Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN , Quyết định 1579/2003/QĐ-NHNN , Quyết định 1638/2003/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

1579/2003/QĐ-NHNN NGÀY 01/12/2003, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1638/2003/QĐ-NHNN NGÀY 26/12/2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật Kế toán năm 2003; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182