Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2010/NĐ-CP, thì "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35232 văn bản

1

Văn bản 629/BKHĐT-TH năm 2015 giải đáp thắc mắc về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nên địa phương lập kế hoạch tăng 10% đối với chương trình và danh mục theo từng chương trình mà địa phương đang được hưởng năm 2015. Đối với chương trình mới chưa có trong kế hoạch năm 2015 như đầu tư theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về phát triển thủy sản và đầu tư hạ tầng các huyện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục và phân kỳ đầu tư thì

Ban hành: 01/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

2

Văn bản 3978/BKHĐT-TH năm 2014 về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nghiệp rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo. Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn: Tiếp tục chỉ đạo việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

3

Nghị định 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

51/2011/ND-CP,Nghị định 51 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2011/NĐ-CP

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

4

Hướng dẫn 4480/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4480/BKHDT-TH,Hướng dẫn 4480 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4480/BKHĐT-TH Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

5

Quyết định 862/QĐ-UBND-TH năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

6

Nghị định 51/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cvà số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2009

51/2004/ND-CP,Nghị định 51 2004,Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông báo số 15/VP-TH về việc ý kiến kết luận của Bộ truởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

15/VP-TH,Thông báo 15 2008,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 15/VP-TH “V/v thông báo ý kiến kết luận của Bộ truởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

8

Nghị định 57/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

57/2010/ND-CP,Nghị định 57 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 57/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

9

Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

75/2010/ND-CP,Nghị định 75 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động văn hoá,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

10

Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

31/2010/ND-CP,Nghị định 31 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thủy sản,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2010/NĐ-CP

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

11

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

nghiệp, tổ chức kinh tế. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, kịp thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung của Thông tư hướng dẫn; hướng dẫn đến cán bộ thuế, các tổ chức, hộ kinh doanh và các đối tượng có liên quan; Tổ chức đường dây nóng tại Văn phòng Cục thuế và các

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

12

Nghị quyết 51/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015

Số: 51/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2015 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 02/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

13

Nghị định 51/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

51/1999/ND-CP,Nghị định 51 1999,Chính phủ,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Hướng dẫn,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Quyết định 5514/QĐ.UBND.TH chương trình công tác năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

5514/QD.UBND.TH,Quyết định 5514 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5514/QĐ.UBND.TH Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

15

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

--------------- Số: 20/2010/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

16

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

123/2020/ND-CP,Nghị định 123 2020,Chính phủ,Nghị định quy định hóa đơn,Sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa,Sử dụng chứng từ khi thực hiện thủ tục về thuế,Sử dụng hóa đơn khi cung cấp dịch vụ,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

17

Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

51/NQ-CP,Nghị quyết 51 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

18

Quyết định 187/BKH-TH về mức chi phí trong bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 187/BKH-TH NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2000 VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRONG BẢO QUẢN VẬT TƯ KỸ THUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA CỦA BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ

Ban hành: 10/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

19

Thông tư 08-BKH/TH-1996 hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 08 BKH/TH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VỀ KẾ HOẠCH HOÁ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 42/CP CỦA CHÍNH PHỦ Nhằm nâng cao hơn hiệu quả công tác kế hoạch hoá đầu tư, căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

20

Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2009 về Chương trình hành động của Chính phủ về tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2015

51/NQ-CP,Nghị quyết 51 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 12/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57