Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2010/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 191179 văn bản

141

Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

49/2010/ND-CP,Nghị định 49 2010,Chính phủ,Miễn giảm học phí,Hỗ trợ chi phí học tập,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 49/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

142

Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009

50/2010/ND-CP,Nghị định 50 2010,Chính phủ,Hướng dẫn luật,Luật thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/2010/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2010

143

Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

48/2010/ND-CP,Nghị định 48 2010,Chính phủ,Hợp đồng,Hoạt động xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 48/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2010

144

Nghị định 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

47/2010/ND-CP,Nghị định 47 2010,Chính phủ,Xử lý chấp hành pháp luật lao động,Xử phạt hành chính pháp luật lao động,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

145

Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

46/2010/ND-CP,Nghị định 46 2010,Chính phủ,Thôi việc,Thủ tục nghỉ hưu công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

146

Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

45/2010/ND-CP,Nghị định 45 2010,Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Quản lý Hội,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

147

Nghị định 44/2010/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/-CP

44/2010/ND-CP,Nghị định 44 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Công ty mẹ,Quy chế quản lý tài chính,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 44/2010/NĐ

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

148

Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

42/2010/ND-CP,Nghị định 42 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng sửa đổi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 42/2010/NĐ

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

149

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

43/2010/ND-CP,Nghị định 43 2010,Chính phủ,Hồ sơ,Trình tự thủ tục,Đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký hộ kinh doanh,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 43/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

150

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

PHỤ LỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU (Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn) STT Biểu mẫu Nội dung Số trang I Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/-CP ngày 23/3/2017 của

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

151

Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

41/2010/ND-CP,Nghị định 41 2010,Chính phủ,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

152

Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

40/2010/ND-CP,Nghị định 40 2010,Chính phủ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2010/NĐ-CP Hà

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2010

153

Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

39/2010/ND-CP,Nghị định 39 2010,Chính phủ,Không gian xây dựng ngầm đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

154

Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

38/2010/ND-CP,Nghị định 38 2010,Chính phủ,Không gian kiến trúc,Cảnh quan đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 38/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

155

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

37/2010/ND-CP,Nghị định 37 2010,Chính phủ,Quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

156

Nghị định 35/2010/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

35/2010/ND-CP,Nghị định 35 2010,Chính phủ,Mức trợ cấp,Phụ cấp ưu đãi,Người có công cách mạng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 35/2010/NĐ-CP Hà

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

157

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025

51/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2020,Tỉnh Bình Thuận,Danh mục dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận,Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách,Đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Bình Thuận,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

158

Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

34/2010/ND-CP,Nghị định 34 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 34/2010/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 02/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

159

Nghị định 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

33/2010/ND-CP,Nghị định 33 2010,Chính phủ,Khai thác thủy sản,Quản lý hoạt động,Trên các vùng biển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

160

Nghị định 32/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

32/2010/ND-CP,Nghị định 32 2010,Chính phủ,Quản lý hoạt động thủy sản,Hoạt động của tàu cá nước ngoài,Vùng biển Việt Nam,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 32/2010/NĐ

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106