Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2010/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 191570 văn bản

181

Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

10/2010/ND-CP,Nghị định 10 2010,Chính phủ,Hoạt động thông tin tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

182

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/-CP về công tác văn thư

09/2010/ND-CP,Nghị định 09 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Công tác văn thư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

183

Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

08/2010/ND-CP,Nghị định 08 2010,Chính phủ,Quản lý thức ăn chăn nuôi,Thương mại CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

184

Nghị định 07/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử

07/2010/ND-CP,Nghị định 07 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật năng lượng nguyên tử,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 07/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

185

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

06/2010/ND-CP,Nghị định 06 2010,Chính phủ,Những người là công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 06/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2010

186

Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

05/2010/ND-CP,Nghị định 05 2010,Chính phủ,Áp dụng Luật Phá sản,Điều kiện mở thủ tục phá sản,Nộp đơn mở thủ tục phá sản,Tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

187

Nghị định 04/2010/NĐ-CP năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

04/2010/ND-CP,Nghị định 04 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm,Lĩnh vực phòng chống lụt bão,Hình thức xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

188

Nghị định 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

03/2010/ND-CP,Nghị định 03 2010,Chính phủ,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức thống kê,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

189

Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

02/2010/ND-CP,Nghị định 02 2010,Chính phủ,Khuyến nông CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 02/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VỀ

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

190

Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

01/2010/ND-CP,Nghị định 01 2010,Chính phủ,Chào bán cổ phần riêng lẻ,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

191

Nghị định 51/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

51/1999/ND-CP,Nghị định 51 1999,Chính phủ,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Hướng dẫn,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

Ban hành: 08/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

192

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2021

51/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2020,Tỉnh Quảng Trị,Chương trình giám sát Hội đồng Quảng Trị,Quảng Trị phê chuẩn chương trình giám sát,Phê chuẩn chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

193

Nghị định 51/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 87/CP Hướng dẫn việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

51/1998/ND-CP,Nghị định 51 1998,Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Phân cấp quản lý ngân sách,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Lập ngân sách Nhà nước,Chấp hành ngân sách Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

194

Kế hoạch 51/KH-UBND về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

51/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Đơn giản hóa thủ tục hành chính về quản lý dân cư,Thủ tục hành chính về giấy tờ công dân Thái Bình,Thủ tục hành chính về quản lý dân cư Thái Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

195

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 về thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số: 51/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Nghị định số 85/2016/-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

196

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

51/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Thực hiện nghị quyết 26/NQ-CP tỉnh Bạc Liêu,Phát triển bền vững kinh tế biển,Phát triển kinh tế biển đên 2030 Bạc Liêu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

197

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

51/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 51 2020,Bộ Công thương,Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối,Hợp nhất Quyết định hỗ trợ dự án điện sinh khối,Phát triển các dự án điện sinh khối Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

198

Kế hoạch 51/KH-UBND về nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

51/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả,Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020,Chương trìn giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

199

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

51/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh bảo Lạng Sơn,Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ứng phó Covid 19,Bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

200

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 về thực hiện "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030"

51/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201