Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5053/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185705 văn bản

1

Quyết định 5053/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính" do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 5053/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

2

Quyết định 5053/QĐ-BYT năm 2009 ban hành "Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng chống cúm A (H1N1) tại Việt Nam 2009 – 2010” (do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ 1,2 triệu liều) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5053/QD-BYT,Quyết định 5053 2009,Bộ Y tế,Kế hoạch sử dụng vắc xin,Phòng chống cúm A H1N1,Năm 2009 – 2010,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5053/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

3

Quyết định 1469/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

1469/QD-BYT,Quyết định 1469 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID19,Quy định phân bổ vắc xin COVID19,Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

4

Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành

1470/QD-BYT,Quyết định 1470 2021,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1470/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 06/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

5

Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

1464/QD-BYT,Quyết định 1464 2021,Bộ Y tế,Phân phối sử dụng vắc xin phòng COVID19,Bảo quản sử dụng vắc xin phòng COVID19,Tiếp nhận sử dụng vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

6

Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành

1462/QD-BYT,Quyết định 1462 2021,Bộ Y tế,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa,Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế,Sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế 2021 2023,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

7

Quyết định 1436/QĐ-BYT năm 2021 về tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ "xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn)" do Bộ Y tế ban hành

1436/QD-BYT,Quyết định 1436 2021,Bộ Y tế,Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR,Xét nghiệm SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch hầu họng,Xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

8

Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP

1435/QD-BYT,Quyết định 1435 2021,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính Bộ Y tế,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

9

Quyết định 1353/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" tại Quyết định 5481/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

1353/QD-BYT,Quyết định 1353 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán điều trị đái tháo đường típ 2,Sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán điều trị đái tháo đường,Sửa đổi Quyết định 5481/QĐ-BYT đái tháo đường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

10

Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế

1355/QD-BYT,Quyết định 1355 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai,Kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn,Kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

11

Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

1347/QD-BYT,Quyết định 1347 2021,Bộ Y tế,Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Phát triển chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Củng cố chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

12

Quyết định 1207/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành

1207/QD-BYT,Quyết định 1207 2021,Bộ Y tế,Điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV,Triển khai điều trị viêm gan vi rút C đồng nhiễm HIV,Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS Lao và Sốt rét,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

13

Quyết định 1210/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ do Bộ Y tế ban hành

1210/QD-BYT,Quyết định 1210 2021,Bộ Y tế,Sử dụng vắc xin phòng COVID19 2021 2022,Phân phối vắc xin phòng COVID19 2021 2022,Tiếp nhận bảo quản vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

14

Quyết định 1125/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

1125/QD-BYT,Quyết định 1125 2021,Bộ Y tế,Chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2,Chăm sóc người bệnh do SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh,Hướng dẫn chăm sóc người bệnh do vi rút SARS-CoV-2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

15

Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

1145/QD-BYT,Quyết định 1145 2021,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

16

Quyết định 1053/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành

1053/QD-BYT,Quyết định 1053 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19,Đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng,Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

17

Quyết định 1069/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành

1069/QD-BYT,Quyết định 1069 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp,Lưu hành trang thiết bị y tế được cấp tại Việt Nam,Trang thiết bị y tế không chẩn đoán in-vitro được cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

18

Quyết định 1070/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

1070/QD-BYT,Quyết định 1070 2021,Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

19

Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành

1021/QD-BYT,Quyết định 1021 2021,Bộ Y tế,Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ phiên bản điện tử,Sổ theo dõi sức khỏe trẻ em phiên bản điện tử,Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em điện tử,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

20

Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

973/QD-BYT,Quyết định 973 2021,Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh Covid 19,Điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách của Covid-19,Vắc xin cho nhu cầu phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178