Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 505/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128407 văn bản

1

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Dạy nghề; Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

505/QD-UBND,Quyết định 505 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính sửa đổi Bảo trợ xã hội,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ Dạy nghề,Thủ tục hành chính Dạy nghề Sở Lao động Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

2

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 quy định về đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn tỉnh Sơn La

505/QD-UBND,Quyết định 505 2020,Tỉnh Sơn La,Cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước,Đặt hàng đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích đô thị,Dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng Sơn La,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

3

Kế hoạch 505/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020

505/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

4

Quyết định 505/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

505/QD-UBND,Quyết định 505 2020,Tỉnh Bình Định,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

505/QD-UBND,Quyết định 505 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đồ án quy hoạch xây dựng vùng,Quản lý theo đồ án quy hoạch vùng huyện Vĩnh Lộc,Quản lý theo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

6

Quyết định 505/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

505/QD-UBND,Quyết định 505 2019,Tỉnh Yên Bái,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

7

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

505/QD-UBND,Quyết định 505 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

8

Quyết định 505/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

505/QD-UBND,Quyết định 505 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 02

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

9

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

505/QD-UBND,Quyết định 505 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 19/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

10

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới và 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai

505/QD-UBND,Quyết định 505 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 05 năm

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

11

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 tỉnh Bắc Kạn

505/QD-UBND,Quyết định 505 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

12

Kế hoạch 505/KH-UBND năm 2018 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam kỳ 2014-2018

505/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/KH-UBND Hà Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

13

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Cà Mau ban hành

505/QD-UBND,Quyết định 505 2017,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 3 năm

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

14

Quyết định 505/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

505/QD-UBND,Quyết định 505 2017,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

15

Quyết định 505/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016

505/QD-UBND,Quyết định 505 2016,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

16

Kế hoạch 505/KH-UBND năm 2016 phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu

505/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/KH-UBND Lai Châu, ngày 25 tháng 03 năm 2016 KẾ

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

17

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn sinh thái Chúc Sơn, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 do thành phố Hà Nội ban hành

505/QD-UBND,Quyết định 505 2015,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

18

Quyết định 505/2017/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

505/2017/QD-UBND,Quyết định 505 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/2017/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 17

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

19

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2014 hướng dẫn đăng ký chấm điểm, phân loại, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” do tỉnh Vĩnh Long ban hành

505/QD-UBND,Quyết định 505 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Công nhận khu dân cư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/QĐ-UBND

Ban hành: 02/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

20

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2012

505/QD-UBND,Quyết định 505 2013,Tỉnh Ninh Bình,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 505/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server251