Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 50/2016/TTLT-BQP-BCA; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24192 công văn

1

Công văn 244/TANDTC-PC năm 2019 về thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

244/TANDTC-PC V/v thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Chánh án Tòa án nhân dân các cấp; - Chánh án Tòa án quân sự các cấp; - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

2

Công văn 2016/BCA-C41 năm 2017 về phê duyệt Đề án số 1 thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm do Bộ Công an ban hành

2016/BCA-C41,Công văn 2016 2017,Bộ Công An,Phê duyệt đề án,Chiến lược quốc gia,Phòng chống tội phạm,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2016/BCA-C41 V/v phê duyệt Đề án số 1 thuộc

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

3

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Căn

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

4

Công văn 4669/BTP-TTLLTPQG thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 4669/BTP-TTLLTPQG V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2012 Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh,

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

5

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

hành Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01). Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung ương, các đồng chí

Ban hành: 21/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

6

Công văn 50/TANDTC-TH năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của hệ thống Tòa án nhân dân do Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án nhân dân ban hành

50/TANDTC-TH,Công văn 50 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người,Chương trình phòng chống mua bán người 2021,Phòng chống mua bán người của hệ thống Tòa án,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TÒA ÁN NHÂN DÂN -------

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

7

Công văn 84/KCB-QLCL năm 2016 về đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, 50/2014/TT-BYT với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

--------------- Số: 84/KCB-QLCL V/v: đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: ……………………………………………………………………

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

8

Công văn 50/BNN-TCLN thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

50/BNN-TCLN,Công văn 50 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng,Thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg,Tổ chức phong trào Tết trồng cây,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

9

Công văn 4415/BQP-TM năm 2020 về triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành

4415/BQP-TM,Công văn 4415 2020,Bộ Quốc phòng,Thiết lập khu vực cấm bay hạn chế bay,Hạn chế bay đối với tàu bay không người lái,Hạn chế bay đối với phương tiện bay siêu nhẹ,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành

4213/BQP-TM,Công văn 4213 2020,Bộ Quốc phòng,Ứng dụng thiết bị bay không người lái,Thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

11

Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”. Nay sửa lại là: “Thông tư liên tịch số 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đại tá Nguyễn Văn Chính

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

12

Công văn 645/BQP-TC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

645/BQP-TC,Công văn 645 2020,Bộ Quốc phòng,Triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg,Sử dụng tài sản công chống lãng phí,Quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 645/BQP

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

13

Công văn 12420/BQP-TM năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành

tuyển chọn đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội, cụ thể: - Không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

14

Công văn 50/BXD-GĐ năm 2019 về hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

50/BXD-GD,Công văn 50 2019,Bộ Xây dựng,Quản lý nhà chung cư,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Ban Quản lý Dự án,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/BXD-GĐ V/v hướng dẫn

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

15

Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

cán bộ. Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 13108/BQP-HC ngày 26/12/2016 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện xem xét, tiếp nhận các khu gia đình quân đội; đồng thời chỉ đạo các đơn vị toàn quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, hoàn

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

16

Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành

5874/BQP-Kte,Công văn 5874 2019,Bộ Quốc phòng,Cấp giấy phép,Cánh quạt,Tàu bay BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5874/BQP-Kte V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MHI AEROSPACE

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

17

Công văn 3173/BYT-UBQG50 năm 2021 phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

3173/BYT-UBQG50,Công văn 3173 2021,Bộ Y tế,Đảm bảo tài chính thực hiện chấm dứt AIDS vào 2030,Thực hiện chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 2030,Kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS,Thể thao - Y tế ỦY BAN QUỐC GIA PC AIDS VÀ PC TN MT, MD BỘ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

18

Công văn 50/BXD-HĐXD năm 2019 về trình tự thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

50/BXD-HDXD,Công văn 50 2019,Bộ Xây dựng,Trả lời kiến nghị,Điều chỉnh dự án đầu tư ,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/BXD-HĐXD V/v trả lời

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

19

Công văn 50/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

50/TCT-KK,Công văn 50 2019,Tổng cục Thuế,Thuế nộp thừa ,Xử lý nộp thừa thuế ,Hoàn thuế nộp thừa ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/TCT-KK V/v hoàn nộp thừa

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

20

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

12938/BQP-TCII,Công văn 12938,Bộ Quốc phòng,Hệ thống anten quân sự,Hệ thống anten ngụy trang ,Quân sự,Công nghệ thông tin BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12938/BQP-TCII V/v phối hợp thực

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13