Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 23998 văn bản

141

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

96/NQ-HDND,Nghị quyết 96 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

142

Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

106/NQ-HDND,Nghị quyết 106 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định biên chế công chức trong cơ quan,Biên chế công chức trong cơ quan Vũng Tàu,Hợp đồng lao động trong cơ quan Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

143

Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

97/NQ-HDND,Nghị quyết 97 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bà Rịa Vũng Tàu,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025 Vũng Tàu,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

144

Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

107/NQ-HDND,Nghị quyết 107 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chỉ tiêu biên chế đối với Hội có tính chất đặc thù,Biên chế Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Vũng Tàu,Chỉ tiêu hợp đồng lao động Hội có tính chất đặc thù,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU -------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

145

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Vũng Tàu,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

146

Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

101/NQ-HDND,Nghị quyết 101 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán ngân sách nhà nước Vũng Tàu,Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

147

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

105/NQ-HDND,Nghị quyết 105 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Số lượng người làm đơn vị sự nghiệp công lập,Số lượng người làm đơn vị sự nghiệp Vũng Tàu,Số lượng người làm đơn vị sự nghiệp năm 2021,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

148

Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

152/NQ-HDND,Nghị quyết 152 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Số lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Phê duyệt tổng số lượng người làm việc tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt tổng số lượng hợp đồng tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

149

Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

151/NQ-HDND,Nghị quyết 151 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Giao biên chế công chức theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Giao biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Giao biên chế công chức và hợp đồng tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

151

Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 27/NQ-HĐND, 12/NQ-HĐND, 23/NQ-HĐND, 48/NQ-HĐND và 25/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

155/NQ-HDND,Nghị quyết 155 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 27/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 12/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 23/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

152

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa tỉnh Ninh Thuận,Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa,Phê duyệt dự án chuyển mục đích đất trồng lúa,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

153

Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn

72/NQ-HDND,Nghị quyết 72 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế ưu tiên,Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển,Danh mục đầu tư ưu tiên Ninh Thuận 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

154

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Giao biên chế công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2021,Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách,Biên chế Hội tỉnh Ninh Thuận năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

155

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận,Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021,Phân bổ ngân sách địa phương Ninh Thuận 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

156

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận 2021,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

157

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển xã hội Ninh Thuận 5 năm,Phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận 2021 2025,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

158

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2020 về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

50% PHỤ LỤC 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 (Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Ước thực hiện năm 2020 Dự toán năm 2021

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

159

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quyết toán ngân sách địa phương Ninh Thuận,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Quyết toán ngân sách địa phương 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

160

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2021

45/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2020,Tỉnh Bình Dương,Biên chế công chức trong cơ quan Bình Dương,Biên chế công chức Hội đồng nhân dân,Biên chế công chức trong cơ quan Hội đồng Bình Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32