Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 24012 văn bản

121

Nghị quyết 540/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

540/NQ-HDND,Nghị quyết 540 2021,Tỉnh Kiên Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,Biên chế công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

122

Nghị quyết 535/NQ-HĐND năm 2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 5 năm giai đoạn 2021-2025

535/NQ-HDND,Nghị quyết 535 2021,Tỉnh Kiên Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm Kiên Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm Kiên Giang 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

123

Nghị quyết 547/NQ-HĐND năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 304/NQ-HĐND giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

547/NQ-HDND,Nghị quyết 547 2021,Tỉnh Kiên Giang,Kéo dài Nghị quyết 304/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C,Chủ trương đầu tư dự án nhóm C tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

124

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

125

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2020 về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

87/NQ-HDND,Nghị quyết 87 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách,Phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

126

Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

kênh mương (theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh): 50.000 triệu đồng. d) Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025: 91.000 triệu đồng. Trong đó: - Cầu trên đường giao thông nông thôn: 70.000 triệu đồng. - Đường thôn

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

127

Nghị quyết 533/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Kiên Giang ban hành

533/NQ-HDND,Nghị quyết 533 2020,Tỉnh Kiên Giang,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,Quyết toán thu ngân sách nhà nước Kiên Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Kiên Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

128

Nghị quyết 532/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Campuchia 2,50 Đất giao thông 1,30 1,20 0,20 1,00 Đông Hồ Hà Tiên Nghị quyết 154/2020/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên về Dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

129

Nghị quyết 156/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

156/NQ-HDND,Nghị quyết 156 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng,Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030,Phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

130

Nghị quyết 340/NQ-HĐND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hưng Yên ban hành

340/NQ-HDND,Nghị quyết 340 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Hưng Yên,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội Hưng Yên 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

131

Nghị quyết 341/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

341/NQ-HDND,Nghị quyết 341 2020,Tỉnh Hưng Yên,Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên,Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến 2025,Phát triển công nghiệp hỗ trợ Hưng Yên đến 2025,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

132

Nghị quyết 349/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2021

349/NQ-HDND,Nghị quyết 349 2020,Tỉnh Hưng Yên,Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Hưng Yên,Số lượng lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

133

Nghị quyết 348/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên năm 2021

348/NQ-HDND,Nghị quyết 348 2020,Tỉnh Hưng Yên,Biên chế công chức trong cơ quan tỉnh Hưng Yên,Giao biên chế công chức trong cơ quan năm 2021,Lao động hợp đồng trong cơ quan tỉnh Hưng Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

134

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố Danh mục Nghị quyết hết hiệu lực,Công bố Danh mục hết hiệu lực tỉnh Cà Mau,Công bố quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

135

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

136

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giao biên chế công chức Tuyên Quang năm 2021,Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Chỉ tiêu hợp đồng lao động tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

137

Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

85/NQ-HDND,Nghị quyết 85 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang,Bảo đảm quốc phòng an ninh 5 năm 2021 2025,Bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

138

Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

73/NQ-HDND,Nghị quyết 73 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Tổng số người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Chỉ tiêu hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

139

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hỗ trợ thôi việc do dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập

108/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sắp xếp sáp nhập các thôn ấp khu phố Vũng Tàu,Hỗ trợ thôi việc do dôi dư sau khi sắp xếp sáp nhập,Sáp nhập thôn ấp khu phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

140

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu năm 2021,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107