Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 24015 văn bản

101

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Trà Vinh ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Tỉnh Trà Vinh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2006/NQ-HĐND Trà Vinh,

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

102

Nghị quyết 50/2005/NQ-HĐND về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

50/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2005,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2005/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

103

Nghị quyết 50/2005/NQ-HĐND về thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

50/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2005,Tỉnh Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2005/NQ-HĐND Mỹ Tho, ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

104

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Nam-mi-bi-a do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2014,Chính phủ,Miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

105

Nghị quyết 50/2002/NQ-HĐND về Quy chế giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động tư pháp của các cơ quan Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

50/2002/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2002,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế giám sát,Hoạt động tư pháp ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2002/NQ-HĐND

Ban hành: 07/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

106

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh An Giang

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2013,Tỉnh An Giang,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Giai đoạn 2011 - 2015,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

107

Nghị quyết 50/2005/NQ-HĐND7 điều chỉnh chính sách, chế độ của cán bộ, viên chức ngành y tế và cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương

50/2005/NQ-HDND7,Nghị quyết 50 2005,Tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh chính sách chế độ ,Cán bộ viên chức ngành y tế ,Tỉnh Bình Dương,Cán bộ trung cao,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

108

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa thành viên ASEAN và Đại Hàn do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2012,Chính phủ,Phê duyệt Nghị định thư,Nghị định thư thứ hai ,Sửa đổi hiệp định,Hiệp định thương mại hàng hóa,Thành viên ASEAN và Đại Hàn CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2012

109

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

110

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

111

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2009 do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2009,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 50/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 07/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

112

Nghị quyết 557/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất)

557/NQ-HDND,Nghị quyết 557 2021,Tỉnh Kiên Giang,Số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng,Giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng tỉnh Kiên Giang,Thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

113

Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

386/NQ-HDND,Nghị quyết 386 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hòa Bình,Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

114

Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình

384/NQ-HDND,Nghị quyết 384 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình,Chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ,Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

115

Nghị quyết 556/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang

556/NQ-HDND,Nghị quyết 556 2021,Tỉnh Kiên Giang,Số lượng đại biểu Hội đồng huyện tỉnh Kiên Giang,Số lượng đại biểu Hội đồng huyện 2021 2026,Số lượng đại biểu Hội đồng thành phố tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

116

Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

555/NQ-HDND,Nghị quyết 555 2021,Tỉnh Kiên Giang,Dự kiến số lượng đại biểu Hội đồng Kiên Giang khóa X,Dự kiến cơ cấu đại biểu Hội đồng Kiên Giang khóa X,Dự kiến thành phần đại biểu Hội đồng Kiên Giang khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

117

Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang

554/NQ-HDND,Nghị quyết 554 2021,Tỉnh Kiên Giang,Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện,Đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Kiên Giang,Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

118

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Cà Mau,Thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Cà Mau,Phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

119

Nghị quyết 546/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

546/NQ-HDND,Nghị quyết 546 2021,Tỉnh Kiên Giang,Hoạt động của Dân quân tự vệ tỉnh Kiên Giang,Hoạt động của Dân quân tự vệ 2021 2025,Huấn luyện của Dân quân tự vệ tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

120

Nghị quyết 534/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021

534/NQ-HDND,Nghị quyết 534 2021,Tỉnh Kiên Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Nhiệm vụ phát triển kinh tế Kiên Giang năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188