Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 23994 văn bản

81

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động ,Xã đặc biệt khó khăn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

82

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Kiên Giang ban hành

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Kiên Giang,Phát triển kinh tế xã hội,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Phát triển KTXH,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

83

Nghị quyết 50/2011/NQ-HĐND điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

50/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2011,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2011/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2012

84

Nghị quyết 50/2011/NQ-HĐND về đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

50/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2011,Tỉnh Bình Định,Đề án Phổ cập giáo dục mầm non ,Phổ cập giáo dục mầm non,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2011/NQ-HĐND

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

85

Nghị quyết 50/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức năm 2012 trong cơ quan, tổ chức hành chính do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

50/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Biên chế công chức ,Giao biên chế công chức ,Cơ quan tổ chức Hành chính ,Tổ chức hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

86

Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND về một số mức chi hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

50/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2011,Tỉnh Lạng Sơn,Chế độ thực hiện phổ cập giáo dục ,Thực hiện phổ cập giáo dục,Hỗ trợ phổ cập giáo dục,Chính sách hỗ trợ phổ cập,Đề án Phổ cập giáo dục mầm non ,Giáo dục mầm non,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

87

Nghị quyết 50/2011/NQ-HĐND về mức trợ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể ở khóm ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

50/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2011,Tỉnh Đồng Tháp,Mức trợ cấp,Người hoạt động không chuyên trách xã,Cấp xã ,Cán bộ Mặt trận tổ quốc Đoàn thể ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

88

Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

50-NQ/TW,Nghị quyết 50-NQ 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Đầu tư nước ngoài,Hợp tác đầu tư nước ngoài ,Xúc tiến đầu tư nước ngoài,Đầu tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-NQ/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

89

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ-CP Hà

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

90

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

50/NQ-CP,Nghị quyết 50 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/NQ

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

91

Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kinh phí các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

50/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 50/2008/NQ-HĐND Quận 4, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

92

Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp vốn huyện do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

50/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 50/2008/NQ-HĐND Hóc Môn, ngày 18

Ban hành: 18/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2008

93

Nghị quyết 50/2007/NQ-HĐND rà soát quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2006 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

50/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2007,Tỉnh Kiên Giang,Quy hoạch lại 3 loại rừng,Rừng phòng hộ,Rừng đặc dụng,Rừng sản xuất,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 01/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2010

94

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50/2006/NQ-HĐND Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

95

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của hội đồng nhân dân quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50/2006/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

96

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50/2006/NQ-HĐND Bình Thạnh, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

97

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp thứ 7 ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Tỉnh Đắk Lắk,Cơ cấu nguồn vốn đầu tư,Đường giao thông trên địa bàn tỉnh,Tỉnh Đắk Lắk,Giai đoạn 2007 - 2010,Đầu tư,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

98

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 của tỉnh Bình Thuận

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2006/NQ-HĐND Phan Thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

99

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50/2006/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26

Ban hành: 26/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

100

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 7 ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 50/2006/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 07 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32