Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 24015 văn bản

61

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND về bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020

50/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2016,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 15

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

62

Nghị quyết 50/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

50/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giấy phép kinh doanh vận tải,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

63

Nghị quyết 50/2014/NQ-HĐND điều chỉnh mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên

50/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2014,Tỉnh Thái Nguyên,Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh,Giá dịch vụ khám chữa bệnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

64

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND thông qua quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014

50/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2013,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2013/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

65

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt do tỉnh Kiên Giang ban hành

50/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2013,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 50/2013/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 06

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

66

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND9 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020

50/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 50 2016,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

67

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La

50/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2013,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2013/NQ-HĐND Sơn La, ngày

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

68

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2020

50/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2013,Tỉnh Tiền Giang,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2013/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

69

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND sửa đổi giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Vĩnh Long,Giá dịch vụ khám chữa bệnh ,Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

70

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án "Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2015"

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

71

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2013

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 12

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

72

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 ban hành

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Quảng Nam,Cơ chế để thành thị xã ,Huyện Điện Bàn,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

73

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu phí kèm theo Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 4 ban hành

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Mức thu phí,Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND ,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

74

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Hà Giang,Công tác kiểm tra rà soát văn bản,Mức chi đặc thù ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 14/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

75

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Lai Châu,Chế độ thù lao,Người đã nghỉ hưu ,Giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách,Hội có tính chất đặc thù,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2012

76

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, Tỉnh Long An

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Long An,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND Long An, ngày 13 tháng 7

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

77

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013 tỉnh Nghệ An

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Nghệ An,Biên chế công chức 2013 ,Biên chế viên chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

78

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2012/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

79

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012 - 2015

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Đắk Lắk,Hạ tầng kinh tế xã hội ,Quản lý Đầu tư,Xây dựng nông thôn mới ,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Chính sách hỗ trợ đầu tư Đắk Lắk,Hỗ trợ đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

80

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

50/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động ,Xã đặc biệt khó khăn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188