Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 24012 văn bản

201

Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

205/NQ-HDND,Nghị quyết 205 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng 2021 2025,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

202

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

76/NQ-HDND,Nghị quyết 76 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng Ninh Thuận,Kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 2021,Kế hoạch tổ chức kỳ họp tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

203

Nghị quyết 217/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021

217/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Lâm Đồng,Số lượng người làm việc trong Hội có tính chất đặc thù,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

204

Nghị quyết 207/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

207/NQ-HDND,Nghị quyết 207 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Bổ sung kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

205

Nghị quyết 216/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2021

216/NQ-HDND,Nghị quyết 216 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Quyết định biên chế công chức tỉnh Lâm Đồng,Quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính,Quyết định biên chế công chức trong tổ chức Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

206

Nghị quyết 219/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

219/NQ-HDND,Nghị quyết 219 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Lâm Đồng,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

207

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2020,Tỉnh Tiền Giang,Công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Tiền Giang,Dự án có sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

208

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang,Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024,Bảng giá đất Tiền Giang 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

209

Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

135/NQ-HDND,Nghị quyết 135 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp Sóc Trăng,Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021,Phát triển giáo dục nghề nghiệp Sóc Trăng năm 2021,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

210

Nghị quyết 22/NQ-HĐND về cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 115/2020/QH14; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố Hà Nội

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ huyện khó khăn xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới,Sử dụng ngân sách cấp quận xây dựng nông thôn mới,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

211

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

212

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2020 về biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt tổng số lượng người làm việc tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2021,Phê duyệt tổng số lượng hợp đồng lao động tỉnh Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

213

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

214

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

45/NQ-HDND,Nghị quyết 45 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Kạn,Thành lập Hội đồng nhân dân Bắc Kạn,Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

215

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

51/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn,Dự toán ngân sách địa phương Bắc Kạn,Phân bổ ngân sách cấp năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

216

Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

52/NQ-HDND,Nghị quyết 52 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Bắc Kạn 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

217

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Thành phố Hà Nội,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

218

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

46/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân Bắc Kạn,Quy định thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

219

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

220

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

56/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2020,Tỉnh Hà Giang,Phân bổ ngân sách địa phương Hà Giang,Hà Giang phân bổ ngân sách địa phương 2021,Ngân sách địa phương của Hà Giang 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107