Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 24012 văn bản

181

Nghị quyết 41/NQ-HĐND về điều chỉnh nội dung của Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND do tỉnh Bình Dương ban hành

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2020,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020,Điều chỉnh Nghị quyết 17/NQ-HĐND Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

182

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Bình Dương,Quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Dương,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

183

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Bình Dương 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

184

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh nội dung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 16/NQ-HĐND do tỉnh Bình Dương ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Điều chỉnh Nghị quyết 16/NQ-HĐND Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

185

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Tiền Giang,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Tiền Giang,Thu chi ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang,Dự toán ngân sách và thu chi ngân sách Tiền Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

186

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Tiền Giang,Tổ chức lực lượng huấn luyện Dân quân tự vệ,Chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ,Lực lượng Dân quân tự vệ Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

187

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Tiền Giang,Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị công lập,Số người làm việc trong sự nghiệp công lập Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

188

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2020,Tỉnh Tiền Giang,Biên chế công chức trong cơ quan Đoàn đại biểu,Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức Tiền Giang,Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

189

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Tiền Giang

28/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Tiền Giang,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Tiền Giang,Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Tiền Giang phê chuẩn quyết toán ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

190

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Tiền Giang,Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang,Tiền Giang phân bổ ngân sách 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

191

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương

47/NQ-HDND,Nghị quyết 47 2020,Tỉnh Bình Dương,Phát triển giáo dục nghề nghiệp Bình Dương,Giáo dục nghề nghiệp Bình Dương 2021 2025,Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

192

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

44/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2020,Tỉnh Bình Dương,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,Thành lập Văn phòng Hội đồng tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

193

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

100/NQ-HDND,Nghị quyết 100 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021,Kế hoạch đầu tư phát triển Ninh Thuận 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

194

Nghị quyết 220/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

220/NQ-HDND,Nghị quyết 220 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân Lâm Đồng,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

195

Nghị quyết 218/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất và cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

218/NQ-HDND,Nghị quyết 218 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất Lâm Đồng,Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất,Dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất Lâm Đồng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

196

Nghị quyết 212/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

212/NQ-HDND,Nghị quyết 212 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Dự toán thu ngân sách Nhà nước tỉnh Lâm Đồng,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Lâm Đồng,Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

197

Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

211/NQ-HDND,Nghị quyết 211 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước Lâm Đồng,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Lâm Đồng,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

198

Nghị quyết 206/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

206/NQ-HDND,Nghị quyết 206 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế Lâm Đồng năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

199

Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

215/NQ-HDND,Nghị quyết 215 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 2025,Chương trình phát triển nhà ở định hướng 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

200

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

208/NQ-HDND,Nghị quyết 208 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương Lâm Đồng,Đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107