Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146919 văn bản

1

Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

50/2008/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 50 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ trả lương dạy thêm giờ,Cơ sở giáo dục công lập,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

2

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì số giờ dạy thêm được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, nhưng

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

3

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

4

Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 35 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

5

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

09/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Giáo viên mầm non,Chi hỗ trợ ăn trưa,Chính sách đối với giáo viên mầm non ,Trẻ em mẫu giáo ,Hướng dẫn Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ,Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

6

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Điều 6. Điều khoản thi hành 1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

7

Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT hướng dẫn Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc ban hành

13/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT,Thông tư liên tịch 13 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc,Chế độ cử tuyển,Tuyển sinh theo chế độ cử tuyển,Cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ-ỦY BAN

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

8

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

68/2011/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 68 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

9

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 15 2015,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng an ninh ,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng - an

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

10

Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

35/2008/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 35 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Sở Giáo dục Đào tạo,Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

11

Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành

50/2005/TTLT/BTC-BNV,Thông tư liên tịch 50 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bổ nhiệm kế toán trưởng,Tiêu chuẩn kế toán trưởng,Tiêu chuẩn kế toán,Bãi miễn kế toán trưởng,Thay thế kế toán,Thay thế kế toán trưởng,Xếp phụ cấp kế toán trưởng,Xếp phụ cấp kế toán,Đơn vị kế toán,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI

Ban hành: 15/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban

50/2014/TTLT-BTNMT-BNV,Thông tư liên tịch 50 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

13

Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 86/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 09 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Phụ cấp trách nhiệm theo nghề,Thẩm tra viên thi hành án dân sự,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

14

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP 1975, Quyết định 111-HĐBT 1981 do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

03/2008/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 03 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh mức trợ cấp từ 1/10/2008,Điều chỉnh mức trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

15

Thông tư liên tịch 69/2008/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn Quyết định 77/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

69/2008/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 69 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Phụ cấp ưu đãi theo nghề,Dự trữ Quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 69/2008/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

16

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính ban hành

06/2007/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 06 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chính sách đối với nhà giáo,Chính sách cán bộ quản lý giáo dục,Công tác trường chuyên biệt,Vùng đặc biệt khó khăn,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG

Ban hành: 27/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

17

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 06 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2008

18

Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

19/2016/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 19 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Trợ giúp người khuyết tật,Người khuyết tật ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

19

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

02/2008/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 02 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Trách nhiệm vật chất,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

20

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2008/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Phụ cấp trách nhiệm,Phòng chống tham nhũng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112