Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 5/2016/TT-BKHĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15400 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 5 : 2016/BQP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 161/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện

chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN

Ban hành: 01/02/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10953-5:2016 về Hướng dẫn đo dầu mỏ - Hệ thống kiểm chứng - Phần 5: Bình chuẩn hiện trường

TCVN10953-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10953-5:2016,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10953-5:2016 HƯỚNG DẪN ĐO DẦU MỎ - HỆ THỐNG KIỂM CHỨNG - PHẦN 5: BÌNH CHUẨN HIỆN TRƯỜNG Guideline for petroleum measurement - Proving systems - Part 5: Field standard test measures Lời nói đầu TCVN 10953-5:2016 được

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11738-5:2016 (IEC 60118-5:1983) về Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 5: Núm của tai nghe nút tai

TCVN11738-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11738-5:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11738-5:2016 IEC 60118-5:1983 ĐIỆN THANH - MÁY TRỢ THÍNH - PHẦN 5: NÚM CỦA TAI NGHE NÚT TAI Hearing aids - Part 5: Nipples for insert earphones Lời nói đầu TCVN 11738-5:2016 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa

TCVN11414-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11414-5:2016,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA Concrete pavement - Pretormed expansion joint filler - Part 5: Determining of asphalt content Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11487-5:2016 (ISO 29463-5:2011) về Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 5: Phương pháp thử đối với các phần tử lọc

TCVN11487-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11487-5:2016,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11487-5:2016 ISO 29463-5:2011 PHIN LỌC HIỆU SUẤT CAO VÀ VẬT LIỆU LỌC ĐỂ LOẠI BỎ HẠT TRONG KHÔNG KHÍ - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC PHẦN TỬ LỌC High-efficiency filters and filter media

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11523-5:2016 (ISO/IEC 24752-5:2014) về Công nghệ thông tin - Giao diện người sử dụng - Bộ điều khiển từ xa phổ dụng - Phần 5: Mô tả tài nguyên

TCVN11523-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11523-5:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-5:2016 ISO/IEC 24752-5:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG - BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA PHỔ DỤNG - PHẦN 5: MÔ TẢ TÀI NGUYÊN Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 5

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11538-5:2016 (ISO 17491-5:2013) về Trang phục bảo vệ - Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất - Phần 5: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun sương (phép thử phun sương trên manơcanh)

TCVN11538-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11538-5:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11538-5:2016 ISO 17491-5:2013 TRANG PHỤC BẢO VỆ - PHƯƠNG PHÁP THỬ TRANG PHỤC BẢO VỆ CHỐNG HÓA CHẤT - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SƯƠNG (PHÉP THỬ PHUN SƯƠNG TRÊN MANƠCANH) Protective

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10758-5:2016 (ISO 18589-5:2009) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Đất - Phần 5: Đo stroni 90

TCVN10758-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10758-5:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10758-5:2016 ISO 18589-5:2009 ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG - ĐẤT - PHẦN 5: ĐO STRONTI 90 Measurement of radioactivity in the environment - Soil -Part 5: Measurement of strontium 90 Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10759-5:2016 (ISO 11665-5:2012) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Không khí: radon-222 - Phần 5: Phương pháp đo liên tục để xác định nồng độ hoạt độ

TCVN10759-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10759-5:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10759-5:2016 ISO 11665-5:2012 ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG - KHÔNG KHÍ: RADON-222 - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LIÊN TỤC ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ Measurement of radioactivity in the environment - Air:

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-5:2016 (ISO 10545-5:1996) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi

TCVN6415-5:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-5:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-5:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VA ĐẬP BẰNG CÁCH ĐO HỆ SỐ PHẢN HỒI Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-5:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 5: Vắc xin và sinh phẩm y tế (Gồm 23 tiêu chuẩn)

giếng chứng “tế bào”. Phủ giấy dán, đậy nắp phiến và để ở tủ ấm 37 °C, 5 % CO2 trong vòng 18 h đến 24 h. Ngày thứ 3: Kiểm tra sự hủy hoại của virus đối với tế bào dưới kính hiển vi, ở các giếng chứng “virus” (giếng A7 đến A12) tỷ lệ hủy hoại phải đạt trên 90 %. Nhuộm tế bào với tím gentian: Thêm 50 µl dung dịch tím tinh thể (TT

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-5:2019 (ISO 6326-5:1989) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

TCVN12046-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12046-5:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-5:2019 ISO 6326-5:1989 KHÍ THIÊN NHIÊN- XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LINGENER Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-5:2018 (ISO 12543-5:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 5: Kích thước và hoàn thiện

TCVN7364-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7364-5:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-5:2018 ISO 12543-5:2011 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-5:2018 (ISO 1927-5:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 5: Chuẩn bị và xử lý viên mẫu thử

TCVN10685-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10685-5:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10685-5:2018 ISO 1927-5:2012 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KHÔNG ĐỊNH HÌNH - PHẦN 5: CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ VIÊN MẪU THỬ Monolithic (unshaped) refractory products - Part 5: Preparation and treatment of test pieces Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-5:2018 (EN 927-5:2006) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 5: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng

TCVN11935-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11935-5:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-5:2018 EN 927-5:2006 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ ĐỘ THẤM NƯỚC DẠNG LỎNG Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 5

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-5:2018 về Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu

TCVN12202-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12202-5:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12202-5:2018 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG APATIT VÀ PHOTPHORIT - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Apatite and phosphorite ores - Part 5: Determination of titanium content - Colorimetric with a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-5:2018 (ISO 12782-5:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 5: Chiết các chất mùn từ mẫu nước

TCVN12248-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-5:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-5:2018 ISO 12782-5:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 5: CHIẾT CÁC CHẤT MÙN TỪ MẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-5:2018 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ

TCVN11041-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11041-5:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041-5:2018 NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - PHẦN 5: GẠO HỮU CƠ Organic agriculture - Part 5: Organic rice Lời nói đầu TCVN 11041-5:2018 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29