Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5/2016/TT-BKHĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80350 công văn

1

Công văn 4888/BKHĐT-KTCN năm 2016 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số: 4888/BKHĐT-KTCN V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp công văn số 5323/TCHQ-TXNK ngày 07/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc “vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

2

Công văn 8606/BKHĐT-CLPT năm 2016 báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Số: 8606/BKHĐT-CLPT V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 xác định

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

3

Công văn 8123/BKHĐT-TH năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

/BKH/ĐT-TH V/v kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và dự kiến KH đầu tư năm 2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối

Ban hành: 23/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

4

Công văn 3340/BKHĐT-TH năm 2015 xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

3340/BKHDT-TH,Công văn 3340 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội ,Chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm ,Kinh tế xã hội 5 năm 2016 2020,Xây dựng Đề án chỉ tiêu kinh tế ,Tình hình kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

5

Công văn 1100/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1100/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

6

Công văn 5549/UBND-KH&ĐT năm 2016 thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số: 5549/UBND-KH&ĐT. V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố. Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

7

Công văn 5318/BKHĐT-TH năm 2014 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

hạn 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014 Kính gửi:  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

8

Công văn 5316/BKHĐT-TH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

5316/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ngân

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

9

Công văn 10638/BKHĐT-TH năm 2015 về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số: 10638/BKHĐT-TH V/v thời gian phê duyệt KHPTKTXH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án KCM Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; -

Ban hành: 30/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

10

Công văn 3753/BKHĐT-TH năm 2015 dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

--------------- Số: 3753/BKHĐT-TH V/v dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

11

Công văn số 2016 TCT/NV5 ngày 6/6/2003 của Tổng cục thuế-Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ

2016TCT/NV5,Công văn 2016TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2016 TCT/NV5 V/v hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

12

Công văn 4253/LĐTBXH-KHTC năm 2016 thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

triển khai thực hiện theo đúng quy định; trước mắt, thực hiện ngay một số nội dung sau: 1. Đăng ký tài khoản người dùng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT. Phân công cán bộ làm đầu mối quản lý thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản và cập nhật thông tin về chương trình, dự án theo quy định

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

13

Công văn 5743/BKHĐT-TH năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

5743/BKHDT-TH,Công văn 5743 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Cơ cấu lại đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư công,Đầu tư công ,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5743/BKHĐT-TH V/v lập kế hoạch

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

14

Công văn 9639/BCT-PC năm 2016 hướng dẫn thực hiện điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-BCT về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

Số: 9639/BCT-PC V/v hướng dẫn thực hiện điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-BCT về xuất khẩu khoáng sản. Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Bộ Công Thương có nhận được một số kiến nghị của doanh nghiệp về vướng mắc khi thực hiện điểm b khoản 2

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

15

Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 7725/TXNK-CST V/v thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Trả lời công văn số 883/HQĐL-NV ngày 8/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc xác định vật tư trong nước đã sản xuất được, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

16

Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4750/BKHDT-DKKD,Công văn 4750 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đăng ký kinh doanh ngành nghề tư vấn pháp lý,Đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ pháp lý,Kinh doanh ngành nghề tư vấn pháp lý dịch vụ pháp lý,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

17

Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4403/BKHDT-TH,Công văn 4403 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thực hiện thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

18

Công văn 3232/BKHĐT-QLKTTW năm 2020 về việc miễn giảm các trình tự, thủ tục khi gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3232/BKHĐT-QLKTTW V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên hải (Đ/c: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đồng

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

Công văn 1929/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1929/BKHDT-DKKD,Công văn 1929 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phòng dịch Covid 19 trong đăng ký doanh nghiệp,Phòng chống dịch Covid 19 trong đăng ký doanh nghiệp,Biện pháp kiểm soát phòng chống dịch Covid 19,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

20

Công văn 1496/BKHĐT-TH năm 2020 về báo cáo dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1496/BKHDT-TH,Công văn 1496 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Bệnh do virus Corona ,Thể thao - Y tế BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1496/BKHĐT-TH V/v

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29