Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 5/2013/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15844 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-5:2013 (IEC/TR 60721-4-5:2003) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-5: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) – Lắp đặt phương tiện mặt đất

TCVN7921-4-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-4-5:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-4-5:2013 IEC/TR 60721-4-5:2003 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG - PHẦN 4-5: HƯỚNG DẪN VỀ TƯƠNG QUAN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) SANG THỬ NGHIỆM MÔI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10097-5:2013 (ISO 15874-5:2013) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

TCVN10097-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10097-5:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10097-5:2013 ISO 15874-5:2013 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH – POLYPROPYLEN (PP) – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG Plastics piping systems for hot and cold water installations –

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-5:2013 (IEC 60695-11-5:2004) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa hình kim - Thiết bị, bố trí thử nghiệm chấp nhận và hướng dẫn

TCVN9900-11-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-5:2013 IEC 60695-11-5:2004 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-5: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA HÌNH KIM - THIẾT BỊ, BỐ TRÍ THỬ NGHIỆM XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN Fire hazard testing - Part 11-5: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10156-5:2013 (ISO 22088-5:2006) về Chất dẻo - Xác định độ bền chống rạn nứt do ứng suất môi trường (ESC) - Phần 5: Phương pháp biến dạng kéo không đổi

TCVN10156-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10156-5:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10156-5:2013 ISO 22088-5:2006 CHẤT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỐNG RẠN NỨT DO ỨNG SUẤT MÔI TRƯỜNG (ESC) – PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG KÉO KHÔNG ĐỔI Plastics – Determination of resistance to environmental stress cracking

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9855-5:2013 (ISO 11138-5:2006) về Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chất chỉ thị sinh học - Phần 5: Chất chỉ thị sinh học cho quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước nhiệt độ thấp và quá trình tiệt khuẩn bằng formaldehyd

TCVN9855-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9855-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9855-5:2013 ISO 11138-5:2006 TIỆT KHUẨN SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - CHẤT CHỈ THỊ SINH HỌC - PHẦN 5: CHẤT CHỈ THỊ SINH HỌC CHO QUÁ TRÌNH TIẾT KHUẨN BẰNG HƠI NƯỚC NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ QUÁ TRÌNH TIỆT KHUẨN BẰNG FORMALDEHYD Sterilization

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9615-5:2013 (IEC 60245-5:1994 và sửa đổi 1:2003) về Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 5: Cáp dùng cho thang máy

TCVN9615-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9615-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9615-5:2013 IEC 60245-5:1994 WITH AMENDMENT 1:2003 CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU - ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V - PHẦN 5: CÁP DÙNG CHO THANG MÁY Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-5:2013 (ISO 6887-5:2010) về vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 5: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu sữa và sản phẩm sữa

TCVN6507-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-5:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-5 : 2013 ISO 6887-5:2010 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 5: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8273-5:2013 (ISO 7967-5:2010) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống - Phần 5: Hệ thống làm mát

TCVN8273-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8273-5:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8273-5:2013 ISO 7967-5:2010 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - THUẬT NGỮ VỀ CÁC BỘ PHẬN VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 5: HỆ THỐNG LÀM MÁT Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 5

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7681-5:2013 (ISO 13041-5:2006) về Điều kiện kiểm máy tiện điều khiển số và trung tâm tiện - Phần 5: Độ chính xác của lượng chạy dao, tốc độ quay và phép nội suy

TCVN7681-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7681-5:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7681-5:2013 ISO 13041-5:2006 ĐIỀU KIỆN KIỂM MÁY TIỆN ĐIỀU KHIỂN SỐ VÀ TRUNG TÂM TIỆN - PHẦN 5: ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA LƯỢNG CHẠY DAO, TỐC ĐỘ QUAY VÀ PHÉP NỘI SUY Test conditions for numerically controlled turning machines

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10098-5:2013 (ISO 21003-5:2008) về Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

TCVN10098-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10098-5:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10098-5:2013 ISO 21003-5:2008 HỆ THỐNG ỐNG NHIỀU LỚP DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH TRONG CÁC TÒA NHÀ - PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG Multilayer piping systems for hot and cold water installations

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9621-5:2013 (IEC/TR 60479-5:2007) về Ảnh hưởng của dòng điện lên người và gia súc - Phần 5: Giá trị ngưỡng điện áp tiếp xúc đối với các ảnh hưởng sinh lý

TCVN9621-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9621-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9621-5:2013 IEC/TR 60479-5:2007 ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN LÊN NGƯỜI VÀ GIA SÚC - PHẦN 5: GIÁ TRỊ NGƯỠNG ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC ĐỐI VỚI CÁC ẢNH HƯỞNG SINH LÝ Effects of current on human beings and livestock - Part 5: Touch

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10252-5:2013 (ISO/IEC 15504-5:2012) về Công nghệ thông tin – Đánh giá quá trình – Phần 5: Mô hình đánh giá quá trình vòng đời phần mềm mẫu

TCVN10252-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10252-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10252-5.2013 ISO/IEC 15504-5:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH - PHẦN 5: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH VÒNG ĐỜI PHẦN MỀM MẪU Information technology - Process asessment - Part 5: An exemplar software life cycle process

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6615-2-5:2013 (IEC 61058-2-5:2010) về thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi

TCVN6615-2-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6615-2-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6615-2-5:2013 IEC 61058-2-5:2010 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT DÙNG CHO THIẾT BỊ - PHẦN 2-5: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ LỰA CHỌN CHUYỂN ĐỔI Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) về Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

TCVN7568-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-5:2013 ISO 7240-5:2003 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẦN 5: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM Fire detection and alarm systems – Part 5: Point-type heat detectors Lời nói đầu TCVN 7568-5:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-5:2013 (ISO 1388-5:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định hàm lượng các aldehyd - Phương pháp so màu bằng mắt

TCVN9637-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-5:2013,***,Xác định hàm lượng các aldehyd,Ethanol sử dụng trong công nghiệp ,Phương pháp so màu bằng mắt,Phương pháp thử, TCVN 9637-5:2013 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-5:2013 ISO 1388-5:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-5:2013 (ISO 8528-5:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 5: Tổ máy phát điện

TCVN9729-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-5:2013 ISO 8528-5:2005 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG PHẦN 5: TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-5:2013 (ISO 9241-5:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 5: Yêu cầu về bố trí và tư thế làm việc

TCVN7318-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-5:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-5:2013 ISO 9241-5:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 5: YÊU CẦU VỀ BỐ TRÍ VÀ TƯ THẾ LÀM VIỆC Ergonomic requirements for office

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-9:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1

TCVN8685-9:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-9:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-9:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 9: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N1 Vaccine testing procedure - Part 9: Avian infuenza A/H5N1 vaccine Lời nói đầu TCVN 8685-9:2014 do Trung tâm Kiểm

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-10:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) A/H5N1

8685-10:2013 do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y TW1 - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 10: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (FMD) A/H5N1 Vaccine testing procedure -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-26:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1

TCVN8400-26:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-26:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-26:2014 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 26: BỆNH CÚM GIA CẦM H5N1 Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 26: Avian influenza H5N1 Lời nói đầu TCVN 8400-26:2014 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251