Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5/2013/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 84341 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N5

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 2784/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 về phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 528/CĐ- TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm dập tắt dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

3

Công văn 167/TTg-NN năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/TTg-NN,Công văn 167 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Bệnh gia súc gia cầm,Cúm A H5N1 ở người,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/TTg-NN V/v chủ động

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

4

Công văn 481/TTg-KTN xuất cấp vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014 cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

481/TTg-KTN,Công văn 481,Thủ tướng Chính phủ,Mua vắc xin Cúm gia cầm H5N1,Vắc xin cúm gia cầm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 481/TTg-KTN V/v xuất cấp vắc xin

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

5

Công văn 463/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

463/BTTTT-TTCS,Công văn 463 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng chống dịch cúm ở người,Dịch cúm AH5N1,Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm ,Thể thao - Y tế BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

6

Công văn 1879/BGTVT-CYT về tăng cường phòng chống dịch cúm A (H5N1) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1879/BGTVT-CYT,Công văn 1879 2012,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống dịch cúm A H5N1,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1879/BGTVT-CYT V/v Tăng cường phòng chống dịch

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

7

Công văn 167/GSQL-GQ5 năm 2021 về dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

167/GSQL-GQ5,Công văn 167 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hướng dẫn dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC,Dán tem rượu theo Thông tư 15/2020/TT-BTC,Hướng dẫn dán tem rượu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

8

Công văn 06/GSQL-GQ5 năm 2021 về dịch vụ trong kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

06/GSQL-GQ5,Công văn 06 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Dịch vụ trong kho ngoại quan,Thực hiện dịch vụ trong kho ngoại quan,Hướng dẫn thực hiện dịch vụ trong kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

9

Công văn 1001/TTrB-P5 năm 2020 về đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

1001/TTrB-P5,Công văn 1001 2020,Bộ Y tế,Đính chính Quyết định số 4912/QĐ-BYT,Đính chính Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra 2021,Đính chính Phụ lục chi tiết cuộc thanh tra năm 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

10

Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định: + Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

11

Công văn 1333/LĐTBXH-VP về phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1333/LĐTBXH-VP V/v phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Bệnh cúm A(H7N9) đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và có thể bùng phát thành dịch lớn nếu không

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

12

Công văn 1807/BYT-DP năm 2013 triển khai phòng, chống cúm A (H7N9) do Bộ Y tế ban hành

1807/BYT-DP,Công văn 1807 2013,Bộ Y tế,Dịch cúm A H7N9,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/BYT-DP V/v triển khai phòng, chống cúm A

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

13

Công văn 2491/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục đưa hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

2491/GSQL-GQ5,Công văn 2491 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Gửi kho ngoại quan ,Hóa chất gửi kho ngoại quan,Hàng gửi kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

14

Công văn 5880/BNN-HTQT xác nhận đã kiểm soát được dịch cúm H5N1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5880/BNN-HTQT,Công văn 5880,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kiểm soát dịch cúm ,Dịch cúm H5N1 ,Công ty TNHH Nguyễn Phan,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

15

Công văn 2029/GSQL-GQ5 năm 2019 về khai sai, khai bổ sung tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

hóa không phù hợp với nội dung khai hải quan, nếu có phát hiện sai phạm, cơ quan hải quan sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

16

Công văn 1936/GSQL-GQ5 năm 2019 về hoạt động kinh doanh kho ngoại quan sau khi xảy ra hỏa hoạn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 1936/GSQL-GQ5 V/v hoạt động kinh doanh kho ngoại quan sau khi xảy ra hỏa hoạn Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: Công ty CP Logistics Pan Pacific (Địa chỉ: Lô C2 Đường 17-18, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) Trả lời công văn số 10/2019/CV/KD-PPLOG ngày

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

17

Công văn 1544/GSQL-GQ5 năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

1544/GSQL-GQ5,Công văn 1544 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hàng hóa nhập khẩu,Kho ngoại quan,Doanh nghiệp FDI ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

18

Công văn 1411/GSQL-GQ5 năm 2019 vướng mắc lô hàng thuộc tờ khai xuất kho ngoại quan đang tranh chấp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1411/GSQL-GQ5,Công văn 1411 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan ,Nhập xuất kho ngoại quan ,Tờ khai nhập xuất kho ngoại quan ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

19

Công văn 1397/GSQL-GQ5 năm 2019 về hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 1397/GSQL-GQ5 V/v hồ sơ đề nghị công nhận KNQ Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Container Việt Nam - XN Cảng Viconship. (Đ/c: số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng) Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

20

Công văn 1345/GSQL-GQ5 năm 2019 về hồ sơ xin thu hẹp kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ và Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ5 (2b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đức Hùng

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250