Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4982/BTP-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58937 văn bản

1

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

4982/QD-UBND,Quyết định 4982 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra,Khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tỉnh Thanh Hóa,Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

2

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

4982/QD-UBND,Quyết định 4982 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4982/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

3

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

4982/QD-UBND,Quyết định 4982 2016,Tỉnh Nghệ An,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4982/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

4

Quyết định 4982/QĐ-BGDĐT năm 2013 về Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4982/QD-BGDDT,Quyết định 4982 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4982/QĐ-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

5

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu chức năng: Xây dựng, mở rộng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - tỷ lệ 1/500, địa điểm: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

4982/QD-UBND,Quyết định 4982 2012,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

6

Quyết định 990/QĐ-BTP công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

990/QD-BTP,Quyết định 990 2021,Bộ Tư pháp,Công bố sung dự toán ngân sách Bộ Tư pháp,Công khai bổ sung dự toán ngân sách,Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách 2021,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

7

Quyết định 977/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

977/QD-BTP,Quyết định 977 2021,Bộ Tư pháp,Thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp,Tổ công tác tham mưu Chiến lược pháp luật giúp Bộ Tư pháp,Thành lập Tổ công tác tham mưu xây dựng pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

8

Quyết định 983/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Tư pháp ban hành

983/QD-BTP,Quyết định 983 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Tư pháp,Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025,Chuyển đổi số Ngành Tư pháp định hướng đến 2030,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

9

Quyết định 959/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành

959/QD-BTP,Quyết định 959 2021,Bộ Tư pháp,Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ,Đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để thực hiện từ 2022,Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ xét giao thực hiện từ 2022,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

10

Quyết định 913/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ Tư pháp ban hành

913/QD-BTP,Quyết định 913 2021,Bộ Tư pháp,Tổ chức bồi dưỡng về điều ước quốc tế Việt Nam thành viên,Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về điều ước quốc tế,Lớp bồi dưỡng về điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

11

Quyết định 912/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị do Bộ Tư pháp ban hành

912/QD-BTP,Quyết định 912 2021,Bộ Tư pháp,Lớp bồi dưỡng thực thi Công ước dân sự và chính trị,Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức thực thi Công ước ICCPR,Tổ chức Lớp nâng cao kiến thức thực thi Công ước ICCPR,Thương mại BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

12

Quyết định 895/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

895/QD-BTP,Quyết định 895 2021,Bộ Tư pháp,Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc Bộ Tư pháp,Danh mục báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Tư pháp,Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

13

Quyết định 878/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành

878/QD-BTP,Quyết định 878 2021,Bộ Tư pháp,Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế,Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế,Lớp bồi dưỡng kiến thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

14

Quyết định 844/QĐ-BTP Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

844/QD-BTP,Quyết định 844 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch kiểm tra về công tác bồi thường nhà nước 2021,Kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước,Công tác bồi thường nhà nước 2021,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

15

Quyết định 708/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Quyết định 376/QĐ-TCT về Kế hoạch hoạt động năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

708/QD-BTP,Quyết định 708 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 376/QĐ-TCT,Kế hoạch hoạt động về rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

16

Quyết định 682/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành

682/QD-BTP,Quyết định 682 2021,Bộ Tư pháp,Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính phủ số,Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020,Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong Ngành Tư pháp,Công nghệ thông tin BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

17

Quyết định 673/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án do Bộ Tư pháp ban hành

673/QD-BTP,Quyết định 673 2021,Bộ Tư pháp,Sơ kết triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP,Sơ kết về thời hạn trình tự thi hành án hành chính,Xử lý với người không thi hành bản án của Tòa án,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

18

Quyết định 668/QĐ-BTP về Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ Tư pháp

668/QD-BTP,Quyết định 668 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế 2021,Tinh giản biên chế Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 668/QĐ-BTP

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

19

Quyết định 667/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ Tư pháp ban hành

667/QD-BTP,Quyết định 667 2021,Bộ Tư pháp,Xây dựng luật theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Văn kiện Đại hội Đảng,Tổ chức thi hành pháp luật theo Văn kiện Đại hội Đảng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

20

Quyết định 663/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

663/QD-BTP,Quyết định 663 2021,Bộ Tư pháp,Bảng Tiêu chí đánh giá thi đua Sở Tư pháp các tỉnh,Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua Sở Tư pháp các tỉnh,Bảng Tiêu chí xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69