Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 498/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13631 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

498/QD-TTg,Quyết định 498 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư,Hệ thống thủy lợi,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 498/QĐ-TTg

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

2

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

498/QD-TTg,Quyết định 498 2015,Thủ tướng Chính phủ,Hôn nhân cận huyết thống,Tảo hôn,Vùng dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

3

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt nội dung Hiệp định cụ thể cho Dự án "Nâng cao năng lực lập kế hoạch" giữa Việt Nam - Bỉ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

498/QD-TTg,Quyết định 498 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nội dung Hiệp định ,Việt Nam Bỉ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2014

4

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

498/QD-TTg,Quyết định 498 2013,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020,Bổ sung cơ chế đầu tư ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

5

Quyết định 498/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

NĂM 2022 (Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định) Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi chung là Đề án), Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2022

6

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

498/QD-UBND,Quyết định 498 2021,Tỉnh Nam Định,Quyền hạn Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định,Nhiệm vụ Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định,Chức năng Ban Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông Nam Định,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

7

Quyết định 498-TTg năm 1997 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về an ninh lương thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

498-TTg,Quyết định 498-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia an ninh lương thực,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 498-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm

Ban hành: 07/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Quyết định 498/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 487 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

498/QD-CTN,Quyết định 498 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đài Loan,Cho thôi quốc tịch đối với 487 công dân cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

9

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

498/QD-UBND,Quyết định 498 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù,Biện pháp đặc thù trong thời gian COVID-19 Quảng Ngãi,phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

10

Quyết định 498/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

498/QD-UBND,Quyết định 498 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang Khánh Hòa,Kế hoạch sử dụng đất 2020,Kế hoạch sử dụng đất 2020 Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

11

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

12

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

498/QD-UBND,Quyết định 498 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

13

Quyết định 498/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

498/QD-BGTVT,Quyết định 498 2019,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

14

Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

498/QD-TCHQ,Quyết định 498 2019,Tổng cục Hải quan,Công cụ hỗ trợ,Vũ khí công cụ hỗ trợ ,Ngành Hải quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

15

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 10 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai

498/QD-UBND,Quyết định 498 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

16

Thông báo 498/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

498/TB-VPCP,Thông báo 498 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc ,Phó Thủ tướng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

17

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

498/QD-LDTBXH,Quyết định 498 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tháng hành động Vì trẻ em ,Kế hoạch triển khai,Phòng tai nạn thương tích cho trẻ em ,Chống tai nạn thương tích cho trẻ em ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

18

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

498/QD-UBND,Quyết định 498 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

19

Quyết định 498/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

498/QD-BTP,Quyết định 498 2016,Bộ Tư pháp,Người phải thi hành án,Cơ sở dữ liệu điện tử ,Thông tin người phải thi hành án,Chưa có điều kiện thi hành ,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

20

Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

498/QD-UBND,Quyết định 498 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255