Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 130981 văn bản

1

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng do Tỉnh Quảng Nam ban hành

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 31

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

2

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh An Giang,Lệ phí cấp bản sao chứng thực,Cấp bản sao,Lệ phí cấp bản sao,Chứng thực,Phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

3

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Quảng Trị,Mức thu phí lệ phí ,Sử dụng khoản phí lệ phí,Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

4

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Cao Bằng,Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

5

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý người xin ăn,Không có nơi cư trú nhất định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

6

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

7

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Thành phố Đà Nẵng,Đơn giá thuê mặt nước,Giá thuê đất,Đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

8

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về quy trình xử lý tố cáo và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Phú Yên,Quy trình xử lý,Tố cáo giải quyết tố cáo,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

9

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Hà Nam,Đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi ,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

10

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Thái Nguyên,Giao thông nông thôn,Khuyến khích phát triển giao thông nông thôn ,Quản lý thi đua khen thưởng,Quy chế thi đua khen thưởng,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

11

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về quản lý nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Đồng Nai,Quy chế quản lý nhà ở xã hội ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

12

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Lệ phí cấp biển số nhà,Lệ phí cấp biển số nhà Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

13

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Bình Thuận,Giám định xã hội,Hoạt động giám định xã hội ,Phản biện giám định xã hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

14

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cấp giấy phép xây dựng,Phí cấp Giấy phép xây dựng,Quy định cấp giấy phép xây dựng ,Phân cấp cấp giấy phép xây dựng ,Trình tự cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

15

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế phối hợp,Quy chế phối hợp công tác,Quy chế phối hợp quản lý,Đầu tư xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Hoạt động kinh doanh bất động sản,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

16

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Long An,Ứng dụng công nghệ thông tin,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

17

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Lào Cai,Giấy phép kinh doanh vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

18

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND Bà Rịa,

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

19

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Kon Tum ban hành

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 16

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

20

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2014/QD-UBND,Quyết định 49 2014,Tỉnh Tây Ninh,Đánh giá trữ lượng nước dưới đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.118.166
server251