Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49/2011/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32321 văn bản

1

Nghị định 49/2011/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 173/2007/-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

49/2011/ND-CP,Nghị định 49 2011,Chính phủ,Tổ chức và hoạt động,Hoa tiêu hàng hải,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

2

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND quy định về cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 3 ban hành

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Tuyên Quang,Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư,Vận tải khách công cộng bằng xe buýt,Phát triển vận tải khách công cộng ,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

3

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND quy định chế độ thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải do tỉnh Quảng Ninh ban hành

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Quảng Ninh,Chế độ thưởng,Giáo dục HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2011/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

4

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Tây Ninh,Mức hỗ trợ thôi việc,Công chức xã phường thị trấn,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2012

5

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông do tỉnh Bình Định ban hành

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Bình Định,Trung học phổ thông,Mức thu học phí,Điều chỉnh mức thu học phí ,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

6

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Phát triển kinh tế xã hội,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

7

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về việc giao biên chế và hợp đồng lao động năm 2012 cho các Hội đặc thù do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bàn giao biên chế,Giao biên chế ,Giao biên chế công chức ,Giao kết hợp đồng lao động,Hợp đồng lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

8

Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

49/2021/ND-CP,Nghị định 49 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 100/2015/-CP,Phát triển và quản lý nhà ở xã hội,Sửa đổi Nghị định quản lý nhà ở xã hội,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

9

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Số lượng ủy viên của Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận,Số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân Ninh Thuận,Ủy viên của Ban Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

10

Nghị quyết 49/2011/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

49/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2011,Tỉnh Lạng Sơn,Tỷ lệ phần trăm ,Tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

11

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2021,Chính phủ,Ký Nghị định thư về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Ký Nghị định thư giữa Việt Nam và Bru nây Đa rút xa lam,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

12

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Quảng Ngãi,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm Quảng Ngãi 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

13

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bắc Giang,Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bắc Giang,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Bắc Giang 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

14

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

15

Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

49/2020/ND-CP,Nghị định 49 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật thi hành án hình sự ,Hướng dẫn tái hòa nhập cộng đồng,Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng,Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

16

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2019,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

17

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan của Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

18

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Giao biên chế công chức tỉnh Tuyên Quang,Chỉ tiêu hợp đồng lao động tỉnh Tuyên Quang,Giao biên chế công chức theo Nghị định 68/2000/-CP,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

19

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

49/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

20

Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

49/2019/ND-CP,Nghị định 49 2019,Chính phủ,Công an nhân dân,Luật Công an nhân dân,Cán bộ Công an nhân dân ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124