Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49/2004/QĐ-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141348 văn bản

1

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg bổ sung Điều 5 Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 49/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2004/QĐ-TTG NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY VÀ CÔNG TY ĐƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

2

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quy trình công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2004/QD-TTg, Quyết định 49, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Hướng dẫn, Công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 49/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/QD-TTg,Quyết định 49 2018,Thủ tướng Chính phủ,Gia nhập Công ước Bunker ,Phê duyệt kế hoạch,Công ước La Hay 1970,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

4

Quyết định 49/2018/QĐ-TTg về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2018/QD-TTg,Quyết định 49 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ tổ chức,Điều lệ tổ chức hoạt động ,Phát triển du lịch,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

5

Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về thu dọn công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2017/QD-TTg,Quyết định 49 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động dầu khí,Phục vụ hoạt động dầu khí ,Thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

6

Quyết định 49/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý rừng sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 49/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ RỪNG SẢN XUẤT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

7

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2015/QD-TTg,Quyết định 49 2015,Thủ tướng Chính phủ,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ,chế độ chính sách dân công hỏa tuyến ,kháng chiến chống Pháp chống Mỹ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

8

Quyết định 49/2014/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2014/QD-TTg,Quyết định 49 2014,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật,Bí mật Nhà nước độ Tối mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

9

Quyết định 49/2013/QĐ-TTg bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2013/QD-TTg,Quyết định 49 2013,Thủ tướng Chính phủ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 49/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 08

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

10

Quyết định 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2012/QD-TTg,Quyết định 49 2012,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 142/2009/QĐ-TTg,Cơ chế chính sách hỗ trợ,Giống cây trồng vật nuôi thủy sản ,Khôi phục sản xuất,Vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

11

Chỉ thị 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2004/CT-TTg,Chỉ thị 49 2004,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004 CHỈ

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Quyết định 49/2011/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2011/QD-TTg,Quyết định 49 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tiêu chuẩn khí thải,Xe mô tô hai bánh,Xe ô tô,Lắp động cơ nhiệt sản xuất,Nhập khẩu mới,Sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2011

13

Quyết định 49/QĐ-TTg năm 2008 bổ sung kinh phí cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/QD-TTg, Quyết định 49, Thủ tướng Chính phủ, Bổ sung kinh phí, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khắc phục hậu quả bão lũ, 2007, Tài chính nhà nước, Tài nguyên- Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

14

Quyết định 49/2010/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

49/2010/QD-TTg,Quyết định 49 2010,Thủ tướng Chính phủ, Danh mục công nghệ cao,Ưu tiên đầu tư phát triển ,Danh mục sản phẩm công nghệ cao,Khuyến khích phát triển,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

15

Quyết định 49/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Vũ Thị Thanh Hường do Chủ tịch nước ban hành

49/QD-CTN,Quyết định 49 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

16

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

49/QD-UBND,Quyết định 49 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

17

Quyết định 49/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Bưu điện tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

49/2004/QD-BBCVT,Quyết định 49,Bộ Bưu chính Viễn thông,Bưu điện,Thành lập,Tỉnh Điện Biên,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2004/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUYẾT

Ban hành: 19/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

18

Quyết định 49/2004/QĐ-BNN đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

49/2004/QD-BNN,Quyết định 49 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đăng ký bổ sung,Đăng ký chính thức,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Được phép sử dụng,Đăng ký đặc cách,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

19

Quyết định 49/2004/QĐ-UB triển khai Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" đối với một số lĩnh vực tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp xã do tỉnh Lạng Sơn ban hành

49/2004/QD-UB,Quyết định 49 2004,Tỉnh Lạng Sơn,Cơ chế một cửa,Chính quyền cấp xã,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2004/QĐ-UB Lạng sơn, ngày 21 tháng 9

Ban hành: 21/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

20

Quyết định 49/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

49/2004/QD-BNV,Quyết định 49 2004,Bộ Nội vụ,Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam,Kế toán - Kiểm toán,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 49/2004/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2004

Ban hành: 06/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144