Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 167748 văn bản

1

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Thành phố Cần Thơ,Giá đất,Mức giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 49/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2008

2

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND về bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Tây Ninh,Giá đất,Tỉnh Tây Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Tây

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

3

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Chương trình phát triển nhà ở ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Buôn Ma

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2011

4

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND về Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Hà Tĩnh,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 30/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

5

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND hủy bỏ phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Long An,Hủy bỏ,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Tân An, ngày 19

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

6

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND về Quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

phúc ---------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Ban hành: 08/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

7

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Kon Tum,Trợ cấp xã hội,Đối tượng bảo trợ xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 49/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 18/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

8

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số: 49/2007/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ DỰ ÁN B.O.T NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 13, ĐOẠN TỪ RANH GIỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN THỊ TRẤN AN LỘC, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2010

9

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND về Quy định thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số: 49/2007/QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 24 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

10

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

11

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác và sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

phúc --------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 17 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT; XẢ NƯỚC THẢI VÀO

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

12

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan địa phương thực hiện do tỉnh An Giang ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh An Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

13

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

14

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thu hút đầu tư,Danh mục dự án ưu tiên ,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 49/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

15

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Lào Cai,Lệ phí hộ tịch,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Lào Cai,

Ban hành: 08/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

16

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Dương ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2007/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 31/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

17

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Thành phố Hà Nội,Hệ thống chiếu sáng công cộng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 49/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 02/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

18

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

49/2007/QD-UBND,Quyết định 49 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Bệnh viện,Quận Phú Nhuận,Ủy ban nhân dân,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2007/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 26/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

19

Quyết định 49/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

49/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

20

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định

49/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Bình Định,Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Bình Định,Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay,Trích lập dự phòng để xử lý rủi ro cho vay,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5