Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24824 công văn

1

Công văn 4897/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/BHXH-BT V/v lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

2

Công văn 3146/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3146/TCT-TNCN V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

3

Công văn 3010/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3010/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

4

Công văn 3008/TCT-TNCN năm 2017 xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3008/TCT-TNCN V/v Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN. Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

5

Công văn 3009/TCT-TNCN năm 2017 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3009/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Hà Nội, ngày 10 tháng 07

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

6

Công văn 2949/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2949/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội, ngày 05 tháng 7

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

7

Công văn 2942/TCT-TNCN năm 2017 thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2942/TCT-TNCN V/v Thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

8

Công văn 2944/TCT-TNCN năm 2017 chi phí nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2944/TCT-TNCN V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

9

Công văn 2943/TCT-TNCN năm 2017 quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2943/TCT-TNCN V/v: quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

10

Công văn 2903/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2903/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp. Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

11

Công văn 2754/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn lẻ và thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2754/TCT-TNCN V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn lẻ và thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế Hà Nội,

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

12

Công văn 2755/TCT-TNCN năm 2017 về nộp thuế của Văn phòng đại diện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2755/TCT-TNCN V/v nộp thuế của Văn phòng đại diện Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

13

Công văn 2753/TCT-TNCN năm 2017 xem xét miễn tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân do nguyên nhân bất khả kháng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2753/TCT-TNCN V/v xem xét miễn tiền chậm nộp thuế TNCN do nguyên nhân bất khả kháng. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

14

Công văn 2709/TCT-TNCN năm 2017 về đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh cho ông Trần Thái Quang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2709/TCT-TNCN V/v đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh cho ông Trần Thái Quang Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

15

Công văn 2702/TCT-TNCN năm 2017 về thuế suất đối với khoản hoa hồng trên doanh số cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2702/TCT-TNCN V/v thuế suất đối với khoản hoa hồng trên doanh số cho cá nhân kinh doanh. Hà Nội, ngày 21 tháng 6

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

16

Công văn 2700/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế TP

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

17

Công văn 2564/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản phụ cấp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2564/TCT-TNCN V/v vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản phụ cấp Hà Nội, ngày 13 tháng 06

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

18

Công văn 2547/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2547/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

19

Công văn 2548/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2548/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

20

Công văn 2192/TCT-TNCN năm 2017 về Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2192/TCT-TNCN V/v Trả lời kiến nghị của VPĐD Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh. Hà Nội, ngày 25 tháng 05

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status