Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25541 công văn

1

Công văn 4897/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/BHXH-BT V/v lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

2

Công văn 5868/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5868/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST. Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

3

Công văn 5638/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khoẻ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5638/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục thuế thành phố

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

4

Công văn 5502/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5502/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

5

Công văn 5442/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5442/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

6

Công văn 5443/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5443/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

7

Công văn 5392/TCT-TNCN năm 2017 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5392/TCT-TNCN V/v: kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

8

Công văn 5249/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5249/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

9

Công văn 5250/TCT-TNCN năm 2017 về thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5250/TCT-TNCN V/v TNCN đối với cá nhân trồng rừng Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

10

Công văn 5251/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5251/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

11

Công văn 5023/TCT-TNCN năm 2017 về trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5023/TCT-TNCN V/v Trả lời kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

12

Công văn 4964/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4964/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

13

Công văn 4963/TCT-TNCN năm 2017 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4963/TCT-TNCN V/v kê khai, nộp thuế TNCN tập trung. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

14

Công văn 4936/TCT-TNCN năm 2017 về xác định tình trạng cư trú của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4936/TCT-TNCN V/v Xác định tình trạng cư trú của cá nhân. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

15

Công văn 4926/TCT-TNCN năm 2017 về trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Công ty Honda liên quan đến giá giao dịch thông thường trên thị trường và giá ấn định tính thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô và xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4926/TCT-TNCN V/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Công ty Honda. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

16

Công văn 4636/TCT-TNCN năm 2017 xác định tiền nhà tại Việt Nam tính vào thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4636/TCT-TNCN V/v Xác định tiền nhà tại Việt Nam tính vào thu nhập chịu thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

17

Công văn 4360/TCT-TNCN năm 2017 về điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4360/TCT-TNCN V/v điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

18

Công văn 4064/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4064/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Công văn 3954/TCT-TNCN năm 2017 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3954/TCT-TNCN V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

20

Công văn 3975/TCT-TNCN năm 2017 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3975/TCT-TNCN V/v Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status