Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4897/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 24465 công văn

21

Công văn 590/TCT-TNCN về lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 590/TCT-TNCN V/v Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

22

Công văn 397/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 397/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

23

Công văn 384/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 384/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi Hà Nội, ngày 08 tháng 02

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

24

Công văn 4897/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

25

Công văn 291/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/TCT-TNCN V/v vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

26

Công văn 281/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 281/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả. Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

27

Công văn 176/TCT-TNCN năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/TCT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2016 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

28

Công văn 177/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ngân

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

29

Công văn 135/TCT-TNCN năm 2017 thực hiện Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/TCT-TNCN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 304/2016/TT- BTC về Bảng giá tính LPTB ô tô, xe máy Hà Nội,

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

30

Công văn 102/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

31

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2017 về khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-TNCN V/v Khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

32

Công văn 104/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

33

Công văn 6135/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6135/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

34

Công văn 5980/TCT-TNCN năm 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền trợ cấp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5980/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

35

Công văn 5918/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5918/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

36

Công văn 5849/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ thuê nông dân cày đất, tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5849/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

37

Công văn 5769/TCT-TNCN năm 2016 trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5769/TCT-TNCN V/v trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá Hà

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

38

Công văn 5765/TCT-TNCN năm 2016 xác định thu nhập chịu thuế cá nhân nước ngòai làm việc tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5765/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về thuế TNCN Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

39

Công văn 5741/TCT-TNCN năm 2016 vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5741/TCT-TNCN V/v Vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư số

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

40

Công văn 5742/TCT-TNCN năm 2016 về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đã nghỉ việc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5742/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status