Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 488/GUQ-386 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6349 văn bản

1

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

2

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Bình Thuận,Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban tỉnh Bình Thuận,Chỉ số cải cách hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp,Cải cách hành chính Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

3

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Quảng Nam,Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Quảng Nam,Chương trình hành động sản xuất bền vững Quảng Nam,Chương trình hành động tiêu dùng bền vững Quảng Nam,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

4

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Bình Định,Dịch vụ sự nghiệp công dùng ngân sách về xây dựng,Sự nghiệp công dùng ngân sách ngành xây dựng Bình Định,Danh mục sự nghiệp công ngành xây dựng Bình Định,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

5

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Hưng Yên,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Hưng Yên,Sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực giáo dục,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực giáo dục Hưng Yên,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

6

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

386/QD-UBND,Quyết định 386 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn 2021 2025,Mỗi phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn 2021,Đề án Mỗi thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

7

Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

386/QD-TTg,Quyết định 386 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Phát triển thị trường trong nước,Phát triển thị trường trong nước ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

8

Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

386/NQ-HDND,Nghị quyết 386 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hòa Bình,Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

9

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

386/QD-UBND,Quyết định 386 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công tỉnh Thanh Hóa,Bổ sung dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

10

Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

386/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2020 2030,Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm Bắc Kạn,Chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

11

Quyết định 386/QĐ-UBND năm về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

386/QD-UBND,Quyết định 386 2020,Tỉnh Điện Biên,Quy trình thủ tục hành chính chăn nuôi Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính chăn nuôi Điện Biên,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

12

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

386/QD-UBND,Quyết định 386 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Tuyên Quang,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

13

Quyết định 386/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

386/QD-CTN,Quyết định 386 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Lào,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

14

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Đắk Nông

386/QD-UBND,Quyết định 386 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên,Thủ tục hành chính Sửa đổi Bổ sung Đắk Nông,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

15

Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

386/QD-TTg,Quyết định 386 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Phê duyệt nhiệm vụ ,Tỉnh Hà Tĩnh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

16

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

386/QD-UBND,Quyết định 386 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

17

Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2019 về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

386/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

18

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tỉnh Yên Bái

488/QD-UBND,Quyết định 488 2019,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 488/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

19

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

386/QD-UBND,Quyết định 386 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

20

Thông báo 488/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

488/TB-VPCP,Thông báo 488 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Kết luận buổi làm việc ,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225