Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4868/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181643 văn bản

1

Quyết định 4868/QĐ-BNN-TCLN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4868/QD-BNN-TCLN,Quyết định 4868 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Bộ thủ tục hành chính ,Lâm nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

2

Quyết định 4868/QĐ-BGDĐT năm 2009 phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4868/QD-BGDDT,Quyết định 4868 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Học sau đại học ở nước ngoài,Danh sách ứng viên,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

3

Quyết định 145/QĐ-BYT năm 2018 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Căn cứ Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Mục 3, Điều 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

4

Kế hoạch 4868/KH-UBND năm 2016 thực hiện đấu thầu qua mạng theo Quyết định 1402/-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

4868/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4868/KH-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

5

Quyết định 4999/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4999/QD-BYT,Quyết định 4999 2020,Bộ Y tế,Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng COVID-19,Phòng khám phòng chống dịch COVID-19,Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

7

Quyết định 4976/QĐ-BYT năm 2020 về Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" do Bộ Y tế ban hành

4976/QD-BYT,Quyết định 4976 2020,Bộ Y tế,Phần mềm Xây dựng thực đơn dinh dưỡng,Xây dựng thực đơn cho phụ nữ mang thai,Xây dựng thực đơn cho bà mẹ cho con bú,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

8

Quyết định 4962/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn giám sát trọng điểm hội chứng cúm do Bộ Y tế ban hành

4962/QD-BYT,Quyết định 4962 2020,Bộ Y tế,Giám sát trọng điểm hội chứng cúm 2020,Hướng dẫn giám sát trọng điểm hội chứng cúm,Hướng dẫn giám sát hội chứng cúm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

9

Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng” do Bộ Y tế ban hành

4946/QD-BYT,Quyết định 4946 2020,Bộ Y tế,Người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu,Sàng lọc giảm tác hại cho người do uống rượu bia,Can thiệp giảm tác hại cho người do uống rượu bia,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Quyết định 4942/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

4942/QD-BYT,Quyết định 4942 2020,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua Khen thưởng,Công bố thủ tục hành chính về thi đua khen thưởng,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

11

Quyết định 4912/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

4912/QD-BYT,Quyết định 4912 2020,Bộ Y tế,Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thanh tra,Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021,Công tác thanh tra y tế năm 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

12

Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành

4886/QD-BYT,Quyết định 4886 2020,Bộ Y tế,Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa,Kế hoạch Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa,Kế hoạch thực hiện Quyết định 677/-TTg,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

13

Quyết định 4838/QĐ-BYT năm 2020 về Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

4838/QD-BYT,Quyết định 4838 2020,Bộ Y tế,Nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,Kết quả nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,Thực hiện nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

14

Quyết định 4815/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” do Bộ Y tế ban hành

4815/QD-BYT,Quyết định 4815 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán viêm phổi ở người lớn,Hướng dẫn điều trị viêm phổi ở người lớn,Chẩn đoán và điều trị viêm phổi ở người lớn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

15

Quyết định 4782/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành

4782/QD-BYT,Quyết định 4782 2020,Bộ Y tế,Khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm,Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh,Đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

16

Quyết định 4710/QĐ-BYT về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4710/QD-BYT,Quyết định 4710 2020,Bộ Y tế,Uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi,Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt,Uống bổ sung vắc xin bại liệt tại vùng nguy cơ cao,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

17

Quyết định 4682/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4682/QD-BYT,Quyết định 4682 2020,Bộ Y tế,Trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh,Cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền,Sử dụng cơ sở khám bệnh y dược cổ truyền,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

18

Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4627/QD-BYT,Quyết định 4627 2020,Bộ Y tế,Bồi dưỡng người giảng dạy khối ngành sức khỏe,Phương pháp dạy-học lâm sàng về sức khỏe,Chương trình bồi dưỡng người giảng dạy sức khỏe,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

19

Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

4500/QD-BYT,Quyết định 4500 2020,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ về Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

20

Quyết định 4511/QĐ-BYT về thành lập các Tổ công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa, lũ tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4511/QD-BYT,Quyết định 4511 2020,Bộ Y tế,Thành lập Tổ công tác hỗ trợ xử lý vệ sinh,Xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ,Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.184.78