Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4845/UBND-ĐTMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165998 văn bản

1

Quyết định 4845/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4845/QD-BYT,Quyết định 4845 2016,Bộ Y tế,Chuẩn đoán bệnh sốt rét,Điều trị bệnh sốt rét,Phòng chống bệnh sốt rét ,Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số :

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

2

Quyết định 4845/QĐ-BYT năm 2012 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4845/QD-BYT,Quyết định 4845 2012,Bộ Y tế,Phòng chống bệnh sởi,Tăng cường phòng chống bệnh sởi,Giám sát bệnh sởi,Phòng chống bệnh rubella ,Bệnh rubella ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

3

Thông tư 12/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Bến Tre; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN, CC(120). KT. BỘ

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

4

Thông tư 24/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; - Công báo, Cổng Thông tin điện

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

5

Quyết định 2528/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Căn cứ Công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố kèm theo Đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

7

Thông tư 38/2013/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Nội vụ và Sở TN&MT

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

9

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh

89/QD-UBND,Quyết định 89,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy quyền,Chủ tịch hội đồng,thẩm định giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

10

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4845/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2018 và Báo cáo số 387/BC-STP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

11

Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

1135/QD-UBND,Quyết định 1135 2013,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1135/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 08 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

12

Quyết định 6802/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6802/QD-UBND,Quyết định 6802 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Chất thải rắn sinh hoạt ,Thành phố Hồ Chí Minh,Đơn giá thu gom vận chuyển chất thải ,Phí dịch vụ vệ sinh môi trường ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

13

Quyết định 7426/QĐ-UBND năm 2013 duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước Thạnh (khu 4), xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật),

7426/QD-UBND,Quyết định 7426,Thành phố Hồ Chí Minh,Cục bộ đồ án quy hoạch phân khu,Duyệt đồ án quy hoạch phân khu,Quy hoạch phân khu,Quy hoạch phân khu đô thị ,Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

15

Quyết định 3533/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định 5509/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hoa Lâm - Shangrila thuê đất tại 532A đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; Căn cứ Công văn số 1683/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn y tế Hoa Lâm - shangri - La tại Khu y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

16

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Đức Kế Đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu 1,31 Thửa số 53 -182 Tờ số 43 Bến Nghé VB 2060/UBND-ĐTMT ngày 06/05/2016 của UBND TP về dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế; VB số 723/TTg-KTN ngày 09/05/2011 của Thủ

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

17

Thông tư 21/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa dân dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT - Công báo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN, NC (120) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

18

Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1058/QD-UBND,Quyết định 1058 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán quản lý sử dụng,Đường hầm sông Sài Gòn ,Bảo trì đường hầm sông Sài Gòn,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

19

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

56/2015/QD-UBND,Quyết định 56 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ đơn giá bồi thường,Điều chỉnh đơn giá,Biểu giá cây trồng hoa màu,Đơn giá bồi thường cây mía,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

20

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1000/QD-UBND,Quyết định 1000 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ đơn giá dự toán,Bảo dưỡng thường xuyên,Công tác quản lý,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122