Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 48/2006/Q��-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 138 công văn

1

Công văn 2072/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng căn hộ cho Tổng Giám đốc và chuyên gia nước ngoài ở, làm việc do Tổng cục Thuế ban hành

tỉnh Bình Dương đã loại trừ không chấp thuận cho Công ty TNHH Bao Bì BR VINA được hoàn trả tiền thuế GTGT mua căn hộ nêu trên là phù hợp. Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Bao Bì BR VINA được biết. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC-BTC; - Vụ PC -TCT; - Lưu: VT, CS (2b). KT. TỔNG

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

2

Công văn 838/BTC-TCHQ năm 2014 về thuế giá trị gia tăng hàng xuất bán cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Bộ Tài chính ban hành

838/BTC-TCHQ,Công văn 838 2014,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 838/BTC-TCHQ V/v thuế GTGT hàng xuất bán cho Liên doanh Việt - Nga

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

3

Công văn 13934/BTC-TCHQ năm 2014 về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

13934/BTC-TCHQ,Công văn 13934 2014,Bộ Tài chính,Địa điểm làm thủ tục hải quan,Đầu tư,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13934/BTC-TCHQ V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

4

Công văn 11385/BTC-TCHQ năm 2014 địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

11385/BTC-TCHQ,Công văn 11385 2014,Bộ Tài chính,Đăng ký tờ khai nhập khẩu,Danh mục miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11385/BTC-TCHQ V/v địa điểm

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

5

Công văn 11630/BTC-TCHQ năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo do Bộ Tài chính ban hành

11630/BTC-TCHQ,Công văn 11630 2017,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

6

Công văn 15268/BTC-TCHQ năm 2013 thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro do Bộ Tài chính ban hành

15268/BTC-TCHQ,Công văn 15268 2013,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15268/BTC-TCHQ V/v thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định của

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

7

Công văn 2973/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

LIPASE UV 19 BR2361 BILIRUBIN (TOTAL) (Liquid) 67 MA8325 MICROALBUMIN 20 BR2362 BILIRUBIN (DIRECT) (Liquid) 68 MG8326 MAGNESIUM 21

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

8

Công văn 4064/BTC-TCHQ năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx do Bộ Tài chính ban hành

DISPLAY CONTROL PANEL Bảng điều khiển hiển thị trong buồng lái 2 $20.020,34 52 TC100-2013BR 2414507 CHARGER TRICKLE CHARGER, EGRESS Thiết bị sạc 2 $1.132,48

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

9

Công văn 2507/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục thông quan lô phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

b/c); - Cục KĐHQ (để biết); - Công ty TNHH Thép Tung Ho VN (thay tr/l); (Đ/c: KCN Phú Mỹ II, TX Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) - Lưu: VT, GSQL (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG Q. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ Âu Anh Tuấn

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

10

Công văn 9508/BTC-CST năm 2014 về chính sách thuế đối với xăng sinh học E5 do Bộ Tài chính ban hành

9508/BTC-CST,Công văn 9508 2014,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Xăng sinh học E5 ,Xăng sinh học ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9508/BTC-CST V/v

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

11

Công văn 17125/BTC-CST năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế đối với xăng sinh học E5RON92 (xăng E5) do Bộ Tài chính ban hành

17125/BTC-CST,Công văn 17125 2014,Bộ Tài chính,Thuế TTĐB đối với xăng E5,Thuế TTĐB xăng E5 ,Xăng E5,Xăng sinh học ,Xăng sinh học E5 ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

12

Công văn 5869/BTC-TCT xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng Dầu khí Lô 09-3 do Bộ Tài chính ban hành

điểm 5 công văn số 8182/DKVN-TCKT ngày 18/10/2012 và điểm 6 phụ lục 3 công văn số 9865/DKVN-TCKT ngày 19/12/2012 liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Hợp đồng dầu khí Lô 09-3. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: - Tại Điểm 2.12 Mục IV Phần thứ hai Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

13

Công văn 2875/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

gia nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về khấu trừ thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2072/TCT-CS ngày 26/6/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Bao bì Br Vina và công văn số 961/TCT-CS ngày 24/3/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel. Về khấu hao tài sản cố

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

14

Công văn 17483/BTC-ĐT thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

17483/BTC-DT,Công văn 17483 2014,Bộ Tài chính,Vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17483/BTC

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

15

Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

hợp doanh nghiệp đề nghị được thông quan từng phần hàng hóa của tờ khai hải quan đã đăng ký tại cơ quan Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

16

Công văn 6918/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển do Bộ Tài chính ban hành

6918/BTC-TCHQ,Công văn 6918 2014,Bộ Tài chính,Hàng hóa chuyển cảng,Hàng hóa quá cảnh,Dịch vụ thủ tục hàng hóa quá cảnh,thủ tục hải quan hàng hóa quá cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

17

Công văn 345/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu sau khi xác định mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Điều 20, Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Liên quan đến mặt hàng Công tắc điện cơ bật

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

18

Công văn 4036/TCT-TNCN năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Hải sản Bền Vững; - Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0206/2015/CV ngày 19/6/2015 của Công ty TNHH Hải sản Bền Vững và công văn số 20/CVCNCTY ngày 15/7/2015 của Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

19

Công văn 5700/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 5700/CT-TTHT V/v: Hóa đơn. Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP CB XNK Thủy sản BR - VT Tại TP.HCM Địa chỉ: L5 KDC 13C, đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh MST: 3500666675 - 005 Trả lời văn bản không số ngày 24/04/2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

20

Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành

TP. Bà Rịa, Tỉnh BR - VT) Trả lời công văn số 101/2020/TNTX/HH ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê của đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68