Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121912 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước,Hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

2

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch chứng khoán,Hợp nhất Thông tư,Giám sát giao dịch chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

3

Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2021/TT-BTC,Thông tư 48 2021,Bộ Tài chính,Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức,Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ ODA,Báo cáo giải ngân vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

4

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2006/QD-BTC,Quyết định 48 2006,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

5

Thông tư 48/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

48/2006/TT-BTC,Thông tư 48 2006,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Sửa đổi,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******* Số: 48 /2006/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

6

Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 48/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Dự

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

7

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2019/TT-BTC,Thông tư 48 2019,Bộ Tài chính,Khoản dự phòng,Trích lập các khoản dự phòng,Hàng tồn kho,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Dự phòng nợ phải thu khó đòi,Trích lập dự phòng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

8

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2014,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

9

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2017/TT-BTC,Thông tư 48 2017,Bộ Tài chính,Đấu giá tài sản,Thanh lý hợp đồng,Đầu tư xây dựng ,Quyền sử dụng đất,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2017/TT-BTC

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

10

Thông tư 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2016/TT-BTC,Thông tư 48 2016,Bộ Tài chính,Ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ,Mức thuế suất thuế nhập khẩu,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế suất mặt hàng xăng dầu,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

11

Thông báo 48/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

48/TB-BTC,Thông báo 48 2013,Bộ Tài chính,Danh sách doanh nghiệp,Doanh nghiệp thẩm định giá,Thẩm định viên,Điều kiện hành nghề thẩm định ,Đủ điều kiện hành ,Thẩm định giá tài sản ,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

12

Quyết định 48/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/QD-BTC,Quyết định 48 2013,Bộ Tài chính,Vốn vay tín dụng ưu đãi,Phân bổ mức vốn vay tín dụng ,Kiên cố hóa kênh mương,Chương trình kiên cố hóa kênh mương,Dự án đường giao thông nông thôn,Trạm bơm điện,Cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản,Cơ sở hạ tầng làng nghề,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Thông tư 48/2015/TT-BTC sửa đổi mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2015/TT-BTC,Thông tư 48 2015,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng xăng dầu,Nhóm 27.10,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2015/TT-BTC

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

15

Thông tư 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2014/TT-BTC,Thông tư 48 2014,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước,Gia hạn nộp tiền sử dụng đất,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

16

Thông báo 48/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

48/TB-BTC,Thông báo 48 2011,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 48/TB-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011 THÔNG BÁO

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

17

Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài chính ban hành

48/2012/TT-BTC,Thông tư 48 2012,Bộ Tài chính,Xác định giá khởi điểm bán đấu giá,Đấu giá quyền sử dụng đất,Giao đất có thu tiền sử dụng đất,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

18

Thông tư 48/2011/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn do Bộ Tài chính ban hành

48/2011/TT-BTC,Thông tư 48 2011,Bộ Tài chính,Phương thức chi,Trợ cấp khó khăn,Lực lượng vũ trang,Người hưởng lương hưu ,Hộ nghèo đời sống khó khăn ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

19

Thông tư 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên do Bộ Tài chính ban hành

48/2010/TT-BTC,Thông tư 48 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Dịch vụ lữ hành quốc tế,Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh,Cấp giấy phép thành lập chi nhánh,Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch,Văn phòng đại diện,Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

20

Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

48/2013/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 48 2013,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật ,Đề án trợ giúp người khuyết tật ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133