Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 206890 văn bản

1

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Quảng Nam,Cấp Thẻ doanh nhân APEC,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 05

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

2

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

-------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ BỊ BỆNH TÂM THẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

3

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 48/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

4

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số: 48/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 31/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

5

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Phương pháp xác định giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 28

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2011

6

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hậu Giang ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

7

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở kèm theo Quyết định 35/2008/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

8

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ Sở Nội vụ Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Lào Cai,

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

9

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

10

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND quy định cụ thể một số nội dung trong thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48,Tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

11

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

12

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm tỉnh Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48,Tỉnh Hậu Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 02 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

13

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Bình Dương,Mức thu thủy lợi phí,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

14

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND phê duyệt mức thu tiền học phí trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Mức thu tiền học phí,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 29/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

15

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND công bố Danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Nghệ An,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 22 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

16

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 21 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

17

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

48/2008/QD-UBND,Quyết định 48 2008,Tỉnh Bình Phước,Sản xuất kinh doanh,Giống cây công nghiệp,Cây ăn quả lâu năm,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 48/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

18

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Số: 48/2008/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA CẤP HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

19

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp khai thác, bảo vệ an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KHAI THÁC, BẢO VỆ AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban

Ban hành: 04/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

20

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

48/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CÁC CHUNG CƯ CŨ BỊ HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90