Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 902 văn bản

41

Quyết định 1522/-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Doanh trại đại đội công binh 46 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1522/QD-UBND,Quyết định 1522 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1522/-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

42

Quyết định 184/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/2003/QD-BTC,Quyết định 184 2003,Bộ Tài chính,Phí kiểm định an toàn,Chất lượng công trình biển,Tàu biển,Công trình biển,Đăng kiểm Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

43

Quyết định 1890/-UBND năm 2019 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

44

Quyết định 46/2010/-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 26/2007/-UBND về ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

-UBND Vũng Tàu, ngày 14  tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2007/-UBND NGÀY 19/4/2007 CỦA UBND TỈNH BR-VT VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ XÂY DỰNG CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2010

45

Quyết định 2029/-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2029/QD-CTN,Quyết định 2029 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2016,Chủ tịch nước ban hành,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2029/

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

46

Quyết định 69/2005/QĐ-BTC về Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

69/2005/QD-BTC,Quyết định 69 2005,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 69/2005/QĐ-BTC

Ban hành: 13/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

47

Quyết định 1365/-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

1365/QD-UBND,Quyết định 1365 2021,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch Vũng Tàu,Chương trình Xúc tiến du lịch 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

48

Quyết định 25/2008/-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

băng tần và chuyển đổi các mạng hiện có trong các băng tầng trên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định 17/2006/QĐ-BBCVT ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

49

Quyết định 851/-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thuộc lĩnh vực ngành công thương

851/QD-UBND,Quyết định 851 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 851/-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

50

Quyết định 3657/-BYT năm 2019 về Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3657/QD-BYT,Quyết định 3657 2019,Bộ Y tế,Phát triển dược liệu,Cây dược liệu,Bảo quản dược liệu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3657/-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2019

51

Quyết định 67/2009/-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

-------------- Số: 67/2009/-UBND Vũng Tàu, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

52

Quyết định 323/-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

323/QD-CTN,Quyết định 323 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

53

Quyết định 1069/-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành

1069/QD-BYT,Quyết định 1069 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp,Lưu hành trang thiết bị y tế được cấp tại Việt Nam,Trang thiết bị y tế không chẩn đoán in-vitro được cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

54

Kế hoạch 35/KH-SYT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT Thực hiện Quyết định số 2981/-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

55

Quyết định 3653/-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 1577/-UBND

3653/QD-UBND,Quyết định 3653 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3653/-UBND Bà

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

56

Thông báo 4012/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Công tắc đèn phanh do Tổng cục Hải quan ban hành

biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

57

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 4) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa XNK phần 4,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 40 CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU Chú giải 1. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ danh mục, khái niệm "cao su" chỉ những sản phẩm dưới đây, đã hoặc chưa lưu

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

58

Quyết định 623/-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

623/QD-CTN,Quyết định 623 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2021,Cho thôi quốc tịch với 8 công dân đang cư trú tại Hà Lan,Thôi quốc tịch Việt Nam với công dân cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

59

Quyết định 95/-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

95/QD-UBND,Quyết định 95,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

60

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

111/2014/TT-BTC,Thông tư 111 2014,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế xuất khẩu,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2014/TT-BTC

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36