Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 902 văn bản

21

Quyết định 636/2006/QĐ-UBND quy định về bảng giá cây trồng, vật nuôi thủy sản để phục vụ cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc công trình hồ Sông Ray trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

636/2006/QD-UBND,Quyết định 636 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/2006/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 01

Ban hành: 01/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

22

Quyết định 3913/2006/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu ban hành

3913/2006/QD-UBND,Quyết định 3913 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế Tổ chức hoạt động,Sở Ngoại vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

23

Quyết định 59/2006/QĐ-BNN bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

59/2006/QD-BNN,Quyết định 59 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ sung thuốc bảo vệ thực vật,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

24

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định

số 41/2002/-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lệ phí trước bạ; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 665/TTr-CT ngày 23/3/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này

Ban hành: 06/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

25

Quyết định 873/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

873/2006/QD-UBND,Quyết định 873 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế quản lý,Cụm công nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 21/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2010

26

Quyết định 22/2006/QĐ-BGTVT ban hành Tiêu chuẩn ngành "Yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt" 22 TCN 348 - 06 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

22/2006/QD-BGTVT,Quyết định 22 2006,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện giao thông đường sắt,Bảo vệ môi trường,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** Số: 22/2006/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******            Hà Nội,

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

27

Quyết định 31/2006/QĐ-BNN ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

31/2006/QD-BNN,Quyết định 31 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Được phép sử dụng,Hạn chế sử dụng,Cấm sử dụng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** Số: 31 /2006/QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Quyết định 18/2006/QĐ-BTNMT ban hành Mã luật Khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

18/2006/QD-BTNMT,Quyết định 18 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Mã luật Khí tượng bề mặt,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 18/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

29

Quyết định 07/2016/-UBND về tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/-UBND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37/2014/-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh BR-VT Ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 01/01/2016. Riêng đối với xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ một xy lanh chuyển sang thu phí cùng với

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

30

Quyết định 4741/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

4741/2006/QD-UBND,Quyết định 4741 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giải quyết hồ sơ,Tiếp nhận hồ sơ,Cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

31

Quyết định 17/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2006/QD-BGDDT,Quyết định 17 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục thiết bị dạy học,Lớp 10,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- Số: 17/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

32

Quyết định 20/2006/QĐ-BTNMT Ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2006/QD-BTNMT,Quyết định 20 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ đơn giá dự toán,Công trình địa chất,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội,

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

33

Quyết định 16/2017/-UBND bãi bỏ Quyết định 2009/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ngày 30 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2009/2006/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

34

Quyết định 01/2006/QĐ-BNN về danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

01/2006/QD-BNN,Quyết định 01 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/QĐ

Ban hành: 06/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

35

Quyết định 04/2006/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

04/2006/QD-BTNMT,Quyết định 04 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ đơn giá dự toán,Công trình địa chất,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT (Theo mức tiền

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

36

Quyết định 2113/-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

thiếu lành mạnh, ngại đọc các loại sách kinh điển, lý luận, đặc biệt là các sách dày, nhiều tập. II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC Ở BR-VT: BR-VT là địa phương sớm xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ngành thư viện theo số 10/2007/-BVHTT, ngày 04/5/2007 của BVHTT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thư

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

37

Quyết định 31/2019/-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/-UBND

31/2019/QD-UBND,Quyết định 31 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2019/-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

38

Quyết định 542/-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường giao thông 13,48 5,61 5,61 - Quyết định số 3600/-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

39

Quyết định 3534/-UBND năm 2009 về điều chỉnh Chương trình phát triển Dịch vụ Vận tải tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

2043/TTr-SGTVT ngày 06/11/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 mục II Chương trình phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/-UBND ngày

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

40

Quyết định 2667/-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

2667/QD-UBND,Quyết định 2667 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2667/-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201