Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 902 văn bản

1

Quyết định 1406/-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

29 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/2011/QD-UBND,Quyết định 48 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tỷ lệ phần trăm phí đấu giá,Trích để lại phí đấu giá,Tỷ lệ trích để lại phí đấu giá,Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản,Trung tâm đấu giá Bà Rịa Vũng Tàu ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

3

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/2010/QD-UBND,Quyết định 48 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ,Chi thường xuyên ngân sách địa phương,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

4

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2017 khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bất động sản (Condotel) thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

48/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

5

Quyết định 1032/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1032/QD-BTC,Quyết định 1032 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính về hải quan,Thủ tục hành chính về hải quan Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính về hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

6

Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1361/QD-BTC,Quyết định 1361 2019,Bộ Tài chính,Vận hành khai thác quản lý ,Phần mềm quản lý ,Quản lý thi đua khen thưởng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/QĐ-BTC

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

7

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

9

Quyết định 17/2006/QĐ-BBCVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

17/2006/QD-BBCVT,Quyết định 17 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điều chỉnh quy hoạch,Hệ thống thông tin di động,Đến 2010,Quy hoạch băng tần,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

10

Quyết định 2686/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Đề án thi, xét tuyển dụng công, viên chức Quản lý xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2686/QD-BTC,Quyết định 2686 2011,Bộ Tài chính,Xét tuyển dụng công chức,Thi tuyển dụng công chức,Quản lý xây dựng cơ bản ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2686/QĐ-BTC

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

11

Quyết định 1881/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1881/2006/QD-UBND,Quyết định 1881 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1881/2006/QĐ

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

12

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Định ban hành

41/2002/-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lệ phí trước bạ; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1256/TTr-CT ngày 15/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng phụ lục sửa

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

13

Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ( Ban hành kèm theo quyết đinh số 1357/-UB Ngày 05 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh BR- VT) Chương I

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

14

Quyết định 712/-SYT năm 2013 về mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

712/QD-SYT,Quyết định 712 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BR-VT SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 712/-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

15

Quyết định 25/2006/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/2006/QD-BNN,Quyết định 25 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Đăng ký đặc cách thuốc BVTV,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 693/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

693/2006/QD-UBND,Quyết định 693 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sử dụng Tài nguyên nước,Khai thác sử dụng tài nguyên nước,Xả nước thải vào nguồn nước,Không phải xin phép,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

17

Quyết định 4704/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-TTg "về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

4704/2006/QD-UBND,Quyết định 4704 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4704/2006/QĐ-UBND Vũng Tàu,

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

18

Quyết định 4689/2006/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4689/2006/QD-UBND,Quyết định 4689 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4689/2006/QĐ-UBND Vũng Tàu,

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

19

Quyết định 1819/-UBND năm 2012 về Quy trình hướng dẫn chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

hải sản trên các vùng biển xa; Căn cứ Quyết định số 39/2011/-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng

Ban hành: 05/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

20

Quyết định 640/2006/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

640/2006/QD-UBND,Quyết định 640 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/2006/QĐ-UBND Vùng

Ban hành: 02/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201