Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 215048 văn bản

41

Quyết định 48/2006/QĐ-UB về phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

48/2006/QD-UB,Quyết định 48 2006,Thành phố Hà Nội,Hà Nội,Phân cấp thẩm quyền phê duyệt,Phân cấp thẩm quyền,Đồ án quy hoạch chi tiết,Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 48/2006/QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

42

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên do tỉnh Hưng Yên ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 17 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

43

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường thành lập Xí nghiệp Cấp nước Khu liên hợp trực thuộc Công ty do tỉnh Bình Dương ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Thủ

Ban hành: 20/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

44

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2014,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

45

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2017/TT-BTC,Thông tư 48 2017,Bộ Tài chính,Đấu giá tài sản,Thanh lý hợp đồng,Đầu tư xây dựng ,Quyền sử dụng đất,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2017/TT-BTC

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

46

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

48/QD-UBND,Quyết định 48 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

47

Quyết định 48/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đào Hoàng Nhã Đan do Chủ tịch nước ban hành

48/QD-CTN,Quyết định 48 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

48

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Lai Châu,Thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu,Cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

49

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Bắc Giang,Giá nhà tính lệ phí trước bạ Bắc Giang,Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ,Giá nhà tính lệ phí trước bạ Bắc Giang 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

50

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Sơn La,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nông sản,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối Sơn La,Giá sử dụng diện tích tại chợ đầu mối nông sản Sơn La,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

51

Quyết định 48/2007/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2007/QD-BTC,Quyết định 48 2007,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2007/QĐ-BTC Hà Nội , ngày 15 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2007

52

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Long An được kèm theo Quyết định 27/2019/-UBND

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Long An,Sửa đổi Quyết định 27/2019/-UBND tỉnh Long An,Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Long An,Xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

53

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị tỉnh Ninh Thuận,Quản lý quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị,Phê duyệt quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

54

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm h Khoản 5 Điều 2, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 31/2016/-UBND

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quyết định 31/2016/-UBND Tây Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

55

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh An Giang,Mật độ chăn nuôi An Giang,Quy định mật độ chăn nuôi,Quy định vùng trong chăn nuôi An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

56

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 10/2017/-UBND

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 10/2017/-UBND Đồng Nai,Quy định hoạt động Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Quy định tổ chức Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

57

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Hải Dương,Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV tỉnh Hải Dương,Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp V tỉnh Hải Dương,Quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê tỉnh Hải Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

58

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 7 Điều 3 Quyết định 04/2020/-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 04/2020/-UBND Thừa Thiên Huế,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

59

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 78/2016/-UBND quy định về điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 78/2016/-UBND Bình Định,Điều kiện học sinh được chính sách hỗ trợ Bình Định,Điều kiện học sinh được hỗ trợ nấu ăn Bình Định,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

60

Quyết định 48/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

48/QD-TANDTC,Quyết định 48 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Thủ tục Tố tụng,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146