Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 215048 văn bản

21

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh An Giang,Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách ,Phân cấp nguồn thu ngân sách các cấp,Ngân sách các cấp An Giang,Phân cấp nguồn thu ngân sách 2006,Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách 2006,Ngân sách An Giang 2006,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

22

Quyết định 48/2006/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

48/2006/QD-BBCVT,Quyết định 48 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông,Viện CNTT,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

23

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND ban hành Điều lệ Khu công nghiệp cảng biển Hòn La tỉnh Quảng Bình

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Quảng Bình,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 10

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

24

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về Quy định trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã do tỉnh Đắk Lắk ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 06/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

25

Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

48/2006/QD-BGDDT,Quyết định 48 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xử lý người học,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

26

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Quảng Nam UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

27

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Long An,Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên ,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

28

Quyết định 48/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Điểm 5 Phụ lục 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

48/2006/QD-NHNN,Quyết định 48 2006,Ngân hàng Nhà nước,Hệ thống mã ngân hàng,Thanh toán qua Ngân hàng nhà nước,Sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

29

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Tiền Giang,Chế độ trợ cấp,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Chính sách trợ cấp,Cán bộ công chức cấp xã,Chính sách thu hút,Chính sách tạo nguồn,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

30

Quyết định 48/2008/QĐ-BTC về việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2008/QD-BTC,Quyết định 48 2008,Bộ Tài chính,Quản lý rủi ro,Quản lý rủi ro trong hải quan,Nghiệp vụ hải quan,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 48/2008/QĐ-BTC

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

31

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010 tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 05/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

32

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 13

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

33

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Bình Thuận,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Phần Xây dựng,Phần lắp đặt,Phần khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

34

Quyết định 48/2006/QĐ-BNN về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

48/2006/QD-BNN,Quyết định 48 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phù hiệu cấp hiệu biển hiệu,Thẻ kiểm dịch động vật,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2006

35

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế và xác định mức thu thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Lào Cai,Điều chỉnh,Giá tính thuế,Thu thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 02/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

36

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý hoạt động đối ngoại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Biên Hòa,

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

37

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 15

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

38

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2001/-UB về việc hỗ trợ giáo viên mầm non bán công do tỉnh Nghệ An ban hành

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

39

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tỉnh Bình Phước

48/2006/QD-UBND,Quyết định 48 2006,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2006/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19

Ban hành: 19/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

40

Quyết định 48/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 08/-BCĐ389 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

48/QD-BCD389,Quyết định 48 2021,Sửa đổi Quyết định 08/-BCĐ389,Sửa đổi Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu,Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo gian lận thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104