Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183244 văn bản

1

Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 2761/QĐ-UB năm 1996

48/1999/QD-UB,Quyết định 48,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1999

Ban hành: 17/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

2

Quyết định 48/1999/QĐ-UB ban hành bản quy định về phân công quản lý, phân cấp duyệt giá bán, chi phí thu giữ và tiêu thụ lâm sản thu qua xử lý vi phạm do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

--------------- Số: 48/1999/QĐ-UB Đàlạt, ngày 15 tháng 04 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ, PHÂN CẤP DUYỆT GIÁ BÁN, CHI PHÍ THU GIỮ VÀ TIÊU THỤ LÂM SẢN THU QUA XỬ LÝ VI PHẠM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa

Ban hành: 15/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

3

Quyết định 48/1999/QĐ-UB về thu đóng góp xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên đầu phương tiện xe cơ giới và xe súc vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

48/1999/QD-UB,Quyết định 48,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/1999/QĐ-UB Bình

Ban hành: 18/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

4

Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao

48/QD-TANDTC,Quyết định 48 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố công khai,Quyết toán ngân sách,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

5

Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020

48/QD-UBDT,Quyết định 48 2020,Uỷ ban Dân tộc,Văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạch,Xây dựng ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 21 tháng 01

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

6

Quyết định 48/QĐ-BNV năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 06 tháng cuối năm 2019

48/QD-BNV,Quyết định 48 2020,Bộ Nội vụ,Công bố danh mục văn bản ,Văn bản quy phạm pháp luật ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

7

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

48/QD-UBND,Quyết định 48 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

8

Quyết định 48/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đào Hoàng Nhã Đan do Chủ tịch nước ban hành

48/QD-CTN,Quyết định 48 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

9

Quyết định 48/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

48/QD-TANDTC,Quyết định 48 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Thủ tục Tố tụng,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

10

Quyết định 48/2006/QĐ-UB về phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

48/2006/QD-UB,Quyết định 48 2006,Thành phố Hà Nội,Hà Nội,Phân cấp thẩm quyền phê duyệt,Phân cấp thẩm quyền,Đồ án quy hoạch chi tiết,Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 48/2006/QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

11

Quyết định 48/QĐ-TTCP năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017

48/QD-TTCP,Quyết định 48 2018,Thanh tra Chính phủ,Văn bản hết hiệu lực,Hết hiệu lực toàn bộ,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

12

Quyết định 48/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đợt 1 năm 2018

48/QD-UBND,Quyết định 48 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

13

Quyết định 48/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

48/QD-LDTBXH,Quyết định 48 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thi hành pháp luật,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Ngành Lao động ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

14

Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2018 - 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

48/QD-TTg,Quyết định 48,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hợp tác,Chương trình hợp tác Việt Nam WHO,Danh mục chương trình hợp tác,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

15

Quyết định 48/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

48/QD-UBND,Quyết định 48 2018,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND An Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

16

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hải Phòng

48/QD-UBND,Quyết định 48 2018,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

17

Quyết định 48/QĐ-BGTVT năm 2018 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

48/QD-BGTVT,Quyết định 48 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Bãi bỏ thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

18

Quyết định 48/2005/QĐ-UB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Thương mại do thành phố Cần Thơ ban hành

48/2005/QD-UB,Quyết định 48 2005,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2005/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 02 tháng 8 năm 2005

Ban hành: 02/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

19

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

48/2019/QD-UBND,Quyết định 48 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2019/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

20

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 10/2011/-UBND

48/2019/QD-UBND,Quyết định 48 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122