Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 471/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 186682 văn bản

1

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

471/QD-UBND,Quyết định 471 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

2

Quyết định 471/QĐ-BTP năm 2020 công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

471/QD-BTP,Quyết định 471 2020,Bộ Tư pháp,Công bố công khai,Quản lý và sử dụng ,Tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

3

Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

471/QD-TTg,Quyết định 471 2019,Thủ tướng Chính phủ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Giáo dục pháp luật,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

4

Quyết định 471/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

471/QD-BHXH,Quyết định 471 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy chế hoạt động,Quy chế hoạt động văn hoá,Quy chế hoạt động công vụ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

5

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

471/QD-UBND,Quyết định 471 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 29

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

6

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

471/QD-UBND,Quyết định 471 2019,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

7

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

471/QD-UBND,Quyết định 471 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 04 tháng 3 năm

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

8

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

471/QD-UBND,Quyết định 471 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

9

Quyết định 471/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Yến Nhi do Chủ tịch nước ban hành

471/QD-CTN,Quyết định 471 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

10

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

471/QD-UBND,Quyết định 471 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Bình Định, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

11

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2017 về định mức kỹ thuật tạm thời đối với Mô hình trồng Bơ xen cây Đinh Lăng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và Mô hình trồng cây Cà phê vối xen cây Đinh Lăng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

471/QD-UBND,Quyết định 471 2017,Tỉnh Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 01 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

12

Quyết định 471/QĐ-BGTVT năm 2017 đính chính Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

471/QD-BGTVT,Quyết định 471 2017,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế an toàn hàng không dân dụng,An toàn hàng không tàu bay,Đính chính Thông tư,Hàng không dân dụng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

13

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ tiêu thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

471/QD-UBND,Quyết định 471 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

14

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum

471/QD-UBND,Quyết định 471 2016,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

15

Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2016 về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

471/QD-TTg,Quyết định 471 2016,Thủ tướng Chính phủ,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Quy trình vận hành liên hồ chứa ,Lưu vực sông Đồng Nai ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

16

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2016 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

471/QD-UBND,Quyết định 471 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 02

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

17

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

471/QD-UBND,Quyết định 471 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

18

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế “Thi đua, Khen thưởng” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

471/QD-UBND,Quyết định 471 2015,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 01 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

19

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

471/QD-UBND,Quyết định 471 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

20

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành

471/QD-UBND,Quyết định 471,Tỉnh Bắc Kạn,Chế độ phụ cấp hàng tháng,Bí thư Chi bộ mới thành lập ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182