Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 47/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75920 văn bản

1

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Bình Định,Bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Quy

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

2

Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

47/2007/QD-NHNN,Quyết định 47 2007,Ngân hàng Nhà nước,Dịch vụ thông tin tín dụng,Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 47/2007

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

3

Quyết định 47/2007/QĐ-BYT triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc", "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc", "Thực hành tốt bảo quản thuốc" và "Thực hành tốt phân phối thuốc" đối với các cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế do Bộ

47/2007/QD-BYT,Quyết định 47 2007,Bộ Y tế,Thực hành tốt sản xuất thuốc,Thực hành tốt phân phối thuốc,Thực hành tốt bảo quản thuốc,Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc,Thực hành tốt nhà thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

4

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực do thành phố Cần Thơ ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Thành phố Cần Thơ,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

5

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Tiền Giang,Giá đất,Mức giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 47/2007

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

6

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về đấu thầu, đặt hàng thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các danh mục quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Tây Ninh,Quy định tạm thời,Đấu thầu,Cung ứng sản phẩm,Cung ứng sản phẩm dịch vụ đô th,Bảo trì đường bộ,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

7

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND về Quy định công tác xét duyệt khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội đảm bảo An ninh - Quốc phòng do tỉnh Đắk Lắk ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội,Xét duyệt khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

8

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 17

Ban hành: 17/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

9

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND sửa đổi về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Long An,Chế độ công tác phí,Hội nghị,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 47/2007

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

10

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Kon Tum,Diện tích đất tối thiểu được tách thửa,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

11

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Khánh Hòa

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 17

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

12

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển do tỉnh Bình Thuận ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Bình Thuận,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

13

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh An Giang,Khoa học Công nghệ,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Long

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

14

Quyết định 47/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

47/2007/QD-BGTVT,Quyết định 47 2007,Bộ Giao thông vận tải,Vùng nước cảng biển,Cảng vụ hàng hải,Tỉnh An Giang,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 47/2007

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

15

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 04 tháng 9

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

16

Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

47/2007/QD-BGDDT,Quyết định 47 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

17

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Đồng Tháp,Phân công quản lý,Phân cấp quản lý,Ủy quyền quản lý,Quản lý đầu tư xây dựng công trình,Thẩm quyền quyết định đầu tư,Thực hiện dự án đầu tư,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

18

Nghị quyết số 47/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp do Chình phủ ban hành

47/2007/NQ-CP,Nghị quyết 47 2007,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường  CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 47/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 22  tháng  8  năm 2007

Ban hành: 22/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2007

19

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Điều ước quốc tế 47 2007,Bộ Ngoại giao,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu công vụ,Người mang hộ chiếu đặc biệt,Việt Nam Ê-cu-a-đo,47/2007/SL-LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

20

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND về Quy định xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

47/2007/QD-UBND,Quyết định 47 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2007/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 8

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13