Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4656/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23832 công văn

1

Công văn 4656/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa, nhầm với tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

4656/TCHQ-TXNK V/v bù trừ tiền thuế nộp thừa/nhầm với tiền thuế nợ Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1089/HQHCM-TXNK ngày 23/04/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh sắc thuế, hoàn kiêm bù trừ tiền thuế,

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

2

Công văn 4656/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục do Tổng cục Hải quan ban hành

4656/TCHQ-TXNK,Công văn 4656 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4656/TCHQ-TXNK V/v thực hiện danh mục rủi ro hàng nhập khẩu

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

3

Công văn 4656/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu dầu FO do Tổng cục Hải quan ban hành

4656/TCHQ-TXNK,Công văn 4656 2010,Tổng cục Hải quan,Thuế nhập khẩu dầu FO,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4656/TCHQ-TXNK V/v Thuế nhập khẩu

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

4

Công văn 4656/TCHQ-GSQL về nhập khẩu sản phẩm của hãng Apple do Tổng cục Hải quan ban hành

4656/TCHQ-GSQL,Công văn 4656 2011,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4656/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu các sản phẩm của hãng Apple

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2011

5

Công văn 6441/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn số 4656/TCHQ-TXNK ngày 18/07/2019 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Điều 46 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về ngày đã nộp thuế được xác định là ngày: “1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

6

Công văn 4656/BHXH-CNTT năm 2016 rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4656/BHXH-CNTT,Công văn 4656 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

7

Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1517/TCHQ-TXNK,Công văn 1517 2021,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị của Vinamilk về nộp thuế điện tử,Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp,Nộp thuế điện tử doanh nghiệp và chuyển đổi số,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

8

Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

1497/TCHQ-TXNK,Công văn 1497 2021,Tổng cục Hải quan,Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô,Nguyên liệu vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế,Linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

9

Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành

1485/TCHQ-TXNK,Công văn 1485 2021,Tổng cục Hải quan,Bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK,Bổ sung nội dung về xác định trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

10

Công văn 1467/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

1467/TCHQ-TXNK,Công văn 1467 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại mặt hàng tàu thủy,Công văn về Mặt hàng tàu thủy,Phân loại mặt hàng tàu thủy,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

11

Công văn 1433/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

1433/TCHQ-TXNK,Công văn 1433 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai bổ sung phí bản quyền,Hướng dẫn phí bản quyền,Khai bổ sung phí bản quyền,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

12

Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành

1230/TCHQ-TXNK,Công văn 1230 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp,Hướng dẫn phân loại Cần trục bánh lốp,Phân loại hàng hóa Cần trục bánh lốp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

13

Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

1207/TCHQ-TXNK,Công văn 1207 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải,Thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động xử lý chất thải,Thuế đối với sản phẩm từ hoạt động xử lý chất thải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

14

Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

1183/TCHQ-TXNK,Công văn 1183 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ,Hướng dẫn nhập khẩu Ngô rang nổ,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

15

Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1188/TCHQ-TXNK,Công văn 1188 2021,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế đối với phế liệu nhôm xuất khẩu,Chính sách thuế mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu,Thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

16

Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành

1162/TCHQ-TXNK,Công văn 1162 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa Thanh ray bằng nhôm hợp kim,Thanh ray khung nhôm của điện mặt trời áp mái,Khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

17

Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành

1142/TCHQ-TXNK,Công văn 1142 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng dung dịch poly isobutyl vinyl ether,Mặt hàng polyisobutyl vinyl ether trong dung môi hữu cơ,Phân loại polyisobutyl vinyl ether trong dung môi hữu cơ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

18

Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành

1129/TCHQ-TXNK,Công văn 1129 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại đối với mặt hàng Baytherm 11 CD009,Xử lý thuế đối với mặt hàng Baytherm 11 CD009,Chế phẩm hoạt động bề mặt noionic dạng lỏng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

19

Công văn 1110/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1110/TCHQ-TXNK,Công văn 1110 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ,Hướng dẫn thuế hàng nhập khẩu,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

20

Công văn 1092/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao do Tổng cục Hải quan ban hành

1092/TCHQ-TXNK,Công văn 1092 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư,Xử lý máy móc của dự án đầu tư đã hết khấu hao,Xử lý thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao,Đầu tư,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241