Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 46/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200548 văn bản

1

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng, đánh giá, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ quản

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thủ tục đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi,Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc,Trình tự đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

2

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Kon Tum 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

3

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Bắc Giang,Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

4

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Lai Châu,Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công Lai Châu,Quy chế hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Hoạt động Hệ thống Thông tin một cửa điện tử Lai Châu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

5

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Long An,Long An bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND,Bãi bỏ Quyết định xử lý kỷ luật Chủ tịch huyện xã,Xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch Phó Chủ tịch huyện xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

6

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Sơn La,Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Sử dụng ngân sách về lưu trữ tỉnh Sơn La,Giá dịch vụ sử dụng ngân sách về lưu trữ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

7

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Tây Ninh,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình,Danh mục tài sản cố định vô hình Tây Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

8

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Ninh Thuận sửa đổi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND,Mức chi phí đào tạo cho từng nghề,Mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

9

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh An Giang,Sử dụng quản lý hộ chiếu công vụ,Bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND An Giang,Bãi bỏ Quyết định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

10

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Đồng Nai,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại cơ quan,Đồng Nai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại tổ chức,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

11

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Hải Dương,Luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo,Luân chuyển vị trí công tác đối với công chức quản lý,Luân chuyển vị trí công tác đối với người đứng đầu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

12

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương,Huế quản lý an toàn thực phẩm,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

13

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý an toàn thực phẩm quản lý Công Thương Huế,Huế phân cấp quản lý an toàn thực phẩm,Phân cấp an toàn thực phẩm quản lý Công Thương Huế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

14

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Bình Định,Bình Định hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán theo 09/2013/NĐ-CP,Chế độ hỗ trợ nạn nhân nạn mua bán người Bình Định,Chi hỗ trợ nạn nhân nạn mua bán người Bình Định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

15

Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

46/2020/TT-BTTTT,Thông tư 46 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện,Định mức đầu tư hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến,Định mức khảo sát xây dựng tần số vô tuyến điện,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

16

Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

46/2020/TT-BCT,Thông tư 46 2020,Bộ Công thương,Quy chuẩn chất lượng natri hydroxit công nghiệp,Chất lượng natri hydroxit công nghiệp,Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng natri hydroxit công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

17

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

46/2020/TT-BGDDT,Thông tư 46 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục quốc phòng cấp trung học phổ thông,Chương trình môn Giáo dục quốc phòng,Ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

18

Nghị quyết 46/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

46/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2020,Tỉnh Quảng Trị,Chính sách viên chức trực tiếp làm công tác cai nghiện,Mức đóng góp người cai nghiện ma túy tại cơ sở công lập,Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại cơ sở công lập,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

19

Thông báo 46/2020/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Ngoại giao ban hành

46/2020/TB-LPQT,Thông báo 46 2020,Bộ Ngoại giao,Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh Châu Âu,Hiệu lực Hiệp định Thương mại tự do,Thông báo hiệu lực Hiệp định Thương mại tự do,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

20

Thông tư 46/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

46/2020/TT-BTC,Thông tư 46 2020,Bộ Tài chính,Mức thu phí trong lĩnh vực hàng không,Mức thu lệ phí trong lĩnh vực hàng không,Mức thu nộp phí lệ phí lĩnh vực hàng không,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146