Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 46/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40478 công văn

1

Công văn 46/TANDTC-KHTC thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

46/TANDTC-KHTC,Công văn 46 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng,Thực hiện quy định về cam kết đấu thầu qua mạng,Đấu thầu qua mạng đối với dự án triển khai năm 2021,Đầu tư TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

2

Công văn 46/KHTC-TC năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 90/2018/TT-BTC đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành

46/KHTC-TC,Công văn 46 2019,Cục Kế hoạch - Tài chính,Công khai ngân sách hàng năm,Đơn vị dự toán,Đơn vị dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

3

Công văn 46/BTP-PBGDPL năm 2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Bộ Tư pháp ban hành

46/BTP-PBGDPL,Công văn 46 2019,Bộ Tư pháp,Chương trình tuyên truyền phổ biến Luật,Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật ,Tuyên truyền phổ biến pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

4

Công văn 46/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành

46/TCT-TNCN,Công văn 46 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

5

Công văn 46/BXD-HĐXD năm 2017 về cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào do Bộ Xây dựng ban hành

46/BXD-HDXD,Công văn 46,Bộ Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/BXD-HĐXD V/v Cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại nước CHDCND Lào.

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

6

Công văn 46/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi xây dựng nhà ở cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

46/CT-TTHT,Công văn 46 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Đối tượng không chịu thuế,Xây dựng nhà ở,Ủy nhiệm thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

7

Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành

46/QHTVLNNL,Công văn 46,Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,Quỹ hỗ trợ việc làm,Làm việc ở nước ngoài,thu nộp đóng góp Quỹ ,Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

8

Công văn 46/BXD-QLN năm 2015 về ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

46/BXD-QLN,Công văn 46 2015,Bộ Xây dựng,Định giá bất động sản,Dịch vụ định giá bất động sản ,Kinh doanh định giá bất động sản ,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/BXD-QLN V/v:

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

9

Công văn 46/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng muối nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

46/TCHQ-TXNK,Công văn 46 2015,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng,Muối nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 46/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng muối

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

10

Công văn 46/BTC-TCT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng với hoạt động xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ của Bộ Tài chính

46/BTC-TCT,Công văn 46 2015,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Hoạt động xây dựng,Xây dựng nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

11

Công văn 5825/UBND-CNN năm 2014 thực hiện Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại Quyết định 44/2014/-TTg và 46/2014/QĐ-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5825/UBND-CNN V/v triển khai thực hiện Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại Quyết định số 44/2014/-TTg và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

12

Công văn 46/GSQL-GQ4 năm 2017 về tính hợp lệ của C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

46/GSQL-GQ4,Công văn 46,Cục Giám sát quản lý về hải quan,C/O mẫu D ,Xác minh C/O mẫu D,Tính hợp lệ C/O mẫu D ,Khai báo trên C/O,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

13

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

14

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

15

Công văn 46/BXD-KHTC năm 2013 về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

46/BXD-KHTC,Công văn 46 2013,Bộ Xây dựng,Tăng cường quản lý đầu tư ,xử lý nợ đọng xây dựng 2013,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 46/BXD-KHTC V/v:

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

16

Công văn 46/XNK-CN về mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

46/XNK-CN,Công văn 46,Cục Xuất nhập khẩu,Doanh nghiệp chế xuất,Mua bán hàng hóa, Doanh nghiệp nội địa ,Doanh nghiệp FDI chế xuất ,Công ty Nissei Plastic Việt Nam ,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

17

Công văn 46/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

46/GSQL-TH,Công văn 46,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu AK ,Vướng mắc C/O,C/O mẫu AK ,Chữ ký C/O mẫu AK,Giấy chứng nhận xuất xứ CO,Giấy chứng nhận xuất xứ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

18

Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

46/KTKDCLGD-KDPT,Công văn 46 2013,Cục Khảo thí và Kiểm định chất,Chất lượng giáo dục,Đánh giá chất lượng giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

19

Công văn 1768/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 1768/BKHCN-TĐC V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

20

Công văn 46/BXD-QLN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 46/BXD-QLN V/v thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận Bộ Xây dựng nhận được công văn số 942/SXD-QLN&TTBĐS ngày 11/6/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169