Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 46/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 6823 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-4:2020 (ISO/IEC 9798-4:1999) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã

TCVN11817-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-4 : 2020 ISO/IEC 9798-4 : 1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 4: CƠ CHẾ SỬ DỤNG HÀM KIỂM TRA MẬT MÃ Information technology - Security techniques - Entity authentication -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-7:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN9802-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-7:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-7:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 7: GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 7: Internet Control Message Protocol Lời nói đầu TCVN 9802-7:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-6:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6

TCVN9802-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-6:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-6:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 6: GIAO THỨC TỰ ĐỘNG CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ KHÔNG GIỮ TRẠNG THÁI IPV6 Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 6: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN6170-12:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-12:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-12 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 12 : VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Part 12: Transportation and Installation Operation Lời nói đầu TCVN 6170-12 : 2020 thay thế TCVN 6170-12 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-8:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

TCVN6170-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-8:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-8 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 8: HỆ THỐNG CHỐNG ĂN MÒN Fixed offshore platform - Part 8: Corrosion Protection System Lời nói đầu TCVN 6170 - 8 : 2020 thay thế TCVN 6170 - 8 : 1999 TCVN 6170 - 8 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-1:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 1: Băng trắng

TCVN12829-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12829-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12829-1:2020 C�NG TR�NH PH�NG CH�Y, CHỮA CH�Y RỪNG - ĐƯỜNG BĂNG CẢN LỬA PHẦN 1: BĂNG TRẮNG Forest fires prevention and fighting construction - Firebreaks Part 1: Bare belts Lời n�i đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh

TCVN12829-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12829-2:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12829-2:2020 C�NG TR�NH PH�NG CH�Y, CHỮA CH�Y RỪNG - ĐƯỜNG BĂNG CẢN LỬA PHẦN 2: BĂNG XANH Forest fires prevention and fighting construction - Firebreaks Part 2: Greenbelts Lời n�i đầu TCVN 12829-2:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-1:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Tái chế sâu sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường

TCVN13150-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13150-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13150-1:2020 LỚP VẬT LIỆU TÁI CHẾ NGUỘI TẠI CHỖ DÙNG CHO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 1: TÁI CHẾ SÂU SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG Cold in-place recycled material layer

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

TCVN12714-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-7:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-7:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 7: DẦU R�I Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 7: Dipterocarpus alatus Lời n�i đầu TCVN 12714-7: 2020 do Viện Nghi�n

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

TCVN12714-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-8:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-8:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 8: L�T HOA Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 8: Chukrasia tabularis A.juss Lời n�i đầu TCVN 12714-8: 2020 do Viện

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

TCVN12714-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-5:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-5:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 5: TR�M TRẮNG Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 5: Canarium album Raeusch Lời n�i đầu TCVN 12714-5: 2020 do Viện

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

TCVN12714-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-6:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-6: 2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 6: GIỔI XANH Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 6: Michelia mediocris Dandy Lời n�i đầu TCVN 12714-6: 2020 do

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 về Thịt mát - Phần 2: Thịt trâu, bò

TCVN12429-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12429-2:2020,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12429-2:2020 THỊT MÁT – PHẦN 2: THỊT TRÂU, BÒ Chilled meat - Part 2: Buffalo meat, beef Lời nói đầu TCVN 12429-2:2020 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa

TCVN11872-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11872-2:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11872-2:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG TH�NG PHẦN 2: TH�NG NHỰA Forest tree cultivar - Pine seedling Part 2: Pinus merkusii Juss et de Vries Lời n�i đầu TCVN 11872-2:2020 do Viện Khoa học L�m nghiệp Việt

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn

TCVN8761-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8761-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8761-3:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP – KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHẦN 3: NHÓM LOÀI CÂY NGẬP MẶN Forest tree cultivars – Testing for Value if Cultivation and Use Part 3: Mangrove Trees Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả

TCVN8761-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8761-2:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8761-2:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHẦN 2: NHÓM LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ THÂN GỖ LẤY HẠT VÀ LẤY QUẢ Forest tree cultivars - Testing for Value of Cultivation and Use Part

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144