Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4552/TM-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1037 văn bản

1

Quyết định 4552/QĐ-UBND năm 2012 công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

4552/QD-UBND,Quyết định 4552 2012,Thành phố Hà Nội,Sản phẩm công nghiệp chủ lực,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4552/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

2

Báo cáo số 5228/TM-VP ngày 20/10/2004 của Bộ Thương mại về việc báo cáo thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 và đăng ký đề án trình tháng 11, tháng 12/2004

5228/TM-VP,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5228/TM-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 10 VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

3

Báo cáo số 1061/TM-VP ngày 20/08/2004 của Bộ Thương mại về việc tình hình cải cách hành chính trong tháng 8/2004 của Bộ Thương mại

1061/TM-VP, Bộ Thương mại, Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1061/TM-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 8/2004 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI Kính gửi: Thủ tướng Chính

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

4

Thông báo 5036/TM-VP về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực do Bộ Thương mại ban hành

5036/TM-VP,Thông báo 5036,Bộ Thương mại,Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ,Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ có hiệu lực ,Hiệp định Thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

5

Quyết định 996/1998/TM-VP về quy chế làm việc của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

996/1998/TM-VP,Quyết định 996 1998,Bộ Thương mại,Quy chế làm việc,Bộ Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 996/1998/TM-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1998

Ban hành: 01/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

6

Quyết định 0735/1997/TM-VP về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

0735/1997/TM-VP,Quyết định 0735 1997,Bộ Thương mại,Ban Quản lý Khu chế xuất,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Xuất nhập khẩu,Khu công nghiệp,Khu chế xuất,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

7

Quyết định 80/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

80/QD-VP,Quyết định 80 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính UBND TỈNH GIA LAI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/QĐ-VP Gia Lai, ngày 31 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

8

Thông báo 337/TWPCTT-VP năm 2018 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng - Trưởng ban tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

337/TWPCTT-VP,Thông báo 337,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai,Ý kiến kết luận ,Ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo,Phòng chống thiên tai ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

9

Quyết định 38/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

38/QD-VP,Quyết định 38 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-VP Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

10

Thông báo 5644/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5644/TB-BNN-VP,Thông báo 5644 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ý kiến kết luận ,Hội nghị toàn quốc,Chất lượng nông lâm thủy sản,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

11

Quyết định 293/QĐ-VP năm 2017 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các đơn vị hưởng lương do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

293/QD-VP,Quyết định 293 2017,Văn phòng Tổng cục hải quan,Chế độ quản lý sử dụng xe ô tô,Chế độ khoán kinh phí sử dụng ô tô,Điều chỉnh mức khoán kinh phí ,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC HẢI QUAN VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

12

Thông báo 4065/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4065/TB-BNN-VP,Thông báo 4065 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản xuất kinh doanh,Sản xuất thực phẩm an toàn ,Sức khỏe cộng đồng Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

13

Quyết định 1151/QĐ-BNN-VP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1151/QD-BNN-VP,Quyết định 1151 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dịch vụ bưu chính,Danh mục thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

14

Thông báo 1620/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra năm 2019" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1620/TB-BNN-VP,Thông báo 1620 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cá tra,Quy hoạch cá tra,Ngành hàng cá tra BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1620/TB-BNN-VP

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

15

Quyết định 700/QĐ-BNN-VP danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

700/QD-BNN-VP,Quyết định 700 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nông nghiệp,Nông thôn,Danh sách thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

16

Quyết định 495/QĐ-VP năm 2016 Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức và người lao động áp dụng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

495/QD-VP,Quyết định 495,Tỉnh Quảng Trị,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 495/QĐ-VP Quảng Trị, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

17

Thông báo 1797/TB-VP năm 2016 kết luận của đồng chí Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu làm việc tại tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

1797/TB-VP,Thông báo 1797 2016,Bộ Tư lệnh Quân khu 1,Kết luận đồng chí Thiếu tướng,Xử phạt vi phạm hành chính,Dự án di dân,Xây dựng doanh trại,Bộ máy hành chính BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

18

Kế hoạch 1135/KH-VP về thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 do Văn phòng tỉnh Gia Lai ban hành

1135/KH-VP,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước UBND TỈNH GIA LAI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1135/KH-VP Gia Lai, ngày 19 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

19

Quyết định 289/HQKH-VP năm 2016 về Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Khánh Hòa

289/HQKH-VP,Quyết định 289 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 289/HQKH-VP Khánh Hòa, ngày 29

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

20

Thông báo 7077/TB-BNN-VP năm 2018 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất, tiêu thụ cá tra và triển khai Đề án giống cá tra 3 cấp” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

7077/TB-BNN-VP,Thông báo 7077 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu thụ cá tra,Sản xuất cá tra,Kết luận Bộ trưởng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7077/TB-BNN-VP

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254