Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4507/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139332 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 4507/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

4507/QD-UBND,Quyết định 4507 2020,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông,Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

2

Kế hoạch 4507/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

4507/KH-UBND,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4507/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

3

Quyết định 4507/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, tỷ lệ 1/500 (phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác) do thành phố Hà Nội ban hành

4507/QD-UBND,Quyết định 4507 2015,Thành phố Hà Nội,Đấu giá quyền sử dụng đất,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4507/QĐ-UBND

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

4

Quyết định 4507/QĐ-UBND.VX năm 2015 về Đề án "Thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016"

4507/QD-UBND.VX,Quyết định 4507 2015,Tỉnh Nghệ An,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4507/QĐ-UBND.VX Nghệ An, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

5

Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4507/QD-BGDDT,Quyết định 4507 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sách giáo khoa,Cơ sở giáo dục phổ thông,Sách giáo khoa giáo dục phổ thông ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Thông báo 4507/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành

4507/TB-TCHQ,Thông báo 4507 2015,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Hàng hóa xuất, nhập khẩu,Dầu khoáng đã tinh chế ,Dầu bôi trơn ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

8

Quyết định 4507/QĐ-CT-THNVĐT năm 2009 về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4507/QD-CT-THNVDT,Quyết định 4507 2009,Cục thuế thành phố Hà Nội,Bảng giá tối thiểu,Tàu thuyền,Xe ô tô,Xe máy,Súng săn,Súng thể thao,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2009

9

Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1378/QD-UBND,Quyết định 1378 2022,Tỉnh Quảng Nam,Đính chính Quyết định cơ cấu Sở Lao động Quảng Nam,Đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quảng Nam,Đính chính Quyết định nhiệm vụ Sở Lao động Quảng Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

10

Kế hoạch 144/KH-UBND giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý do thành phố Hà Nội ban hành

144/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước,Giám sát tài chính doanh nghiệp vốn nhà nước,Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Hà Nội,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

11

Kế hoạch 1022/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

1022/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Gia Lai,Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính,Công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

12

Quyết định 1728/QĐ-UBND Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai của thành phố Hà Nội năm 2022

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2022,Thành phố Hà Nội,Phương án cứu trợ khi có sự cố thiên tai,Phương án đảm bảo khi có sự cố thiên tai,Phương án cứu trợ thiên tai Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

13

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

1703/QD-UBND,Quyết định 1703 2022,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính đo lường,Quy trình thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

14

Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

1702/QD-UBND,Quyết định 1702 2022,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

15

Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

1705/QD-UBND,Quyết định 1705 2022,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 Hà Nội,Sách lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục Hà Nội,Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong giáo dục Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

16

Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

1706/QD-UBND,Quyết định 1706 2022,Thành phố Hà Nội,Danh mục sách giáo khoa lớp 7 10 Hà Nội,Sách lớp 7 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục Hà Nội,Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong giáo dục Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

17

Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

1352/QD-UBND,Quyết định 1352 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục hành chính thủy lợi,Thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

18

Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

1353/QD-UBND,Quyết định 1353 2022,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Quy trình thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

19

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030

1698/QD-UBND,Quyết định 1698 2022,Thành phố Hà Nội,Đề án đào tạo chất lượng cán bộ công chức,Đề án đào tạo chất lượng cán bộ viên chức,Bồi dưỡng cán bộ công viên chức Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

20

Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

1710/QD-UBND,Quyết định 1710 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Thanh Hoá,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88