Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 45/2014/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9889 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 189.736 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 58.424 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45 : 2012/BGTVT về bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

năm 2011. - Thông tư 39/2011/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 1.4. Giải thích từ ngữ 1.4.1. Bến xe khách là công trình thuộc kết cấu hạ

Ban hành: 12/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45:2012/BTNMT về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 45:2012/BTNMT VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT National technique regulation on allowed limits of dioxin in soils Lời nói đầu QCVN 45:2012/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất do Văn phòng Ban Chỉ đạo

Ban hành: 07/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 45:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 45 : 2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP TDMA National technical regulation on Point to Multi-point digital radio equipment below 1 GHz using TDMA Lời nói đầu QCVN 45 : 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-45:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định vịt giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 45: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỊT GIỐNG National Technical Regulation On Testing breeding duck Lời nói đầu QCVN 01 - 45: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10595:2014 (ISO 14129:1997) về Composite chất dẻo gia cường sợi - Xác định quan hệ ứng suất trượt/biến dạng trượt trong mặt phẳng gồm độ bền và modul trượt trong mặt phẳng theo phương pháp thử kéo ±45°

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10595:2014 ISO 14129:1997 COMPOSITE CHẤT DẺO GIA CƯỜNG SỢI - XÁC ĐỊNH QUAN HỆ ỨNG SUẤT TRƯỢT/BIẾN DẠNG TRƯỢT TRONG MẶT PHẲNG GỒM ĐỘ BỀN VÀ MODUL TRƯỢT TRONG MẶT PHẲNG THEO PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ± 45o Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in-plane shear

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45:2012/BGTVT/SĐ1:2015 về bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm 2015

SỬA ĐỔI 1:2015 QCVN 45: 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH Sửa đổi 1:2015 National technical regulation on Bus station Admendment No.1:2015 Lời nói đầu Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm 2015) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ban hành: 11/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-45:2007 (IEC 60068-2-45:1980) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-45: Các thử nghiệm - Thử nghiệm XA và hướng dẫn: Ngâm trong dung môi làm sạch

TCVN 7699-2-45:2007 IEC 60068-2-45:1980 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-45: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM XA VÀ HƯỚNG DẪN: NGÂM TRONG DUNG MÔI LÀM SẠCH Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents Lời nói đầu TCVN 7699-2-45:2007 hoàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-45:2007 (IEC 60335-2-45 : 2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-45 : 2007 IEC 60335-2-45 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-45: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ GIA NHIỆT XÁCH TAY VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirement

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Quy định chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế kết cấu công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy, sao

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7888:2014 về Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned spun concrete piles MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Phân loại 4.1. Theo chủng loại và mã ký hiệu sản phẩm 4.2. Theo chỉ tiêu chất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6394:2014 MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN Precast thin wall reinforced concrete channels Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm “Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn” dùng trong

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10642:2014 (AOAC 997.13) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng GLYCOALKALOID (α-Solanin và α-Chaconin) trong của khoai tây - Phương pháp sắc ký lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10642:2014 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLYCOALKALOID (-SOLANIN VÀ -CHACONIN) TRONG CỦ KHOAI TÂY - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Foodstuffs - Determination of glycoalkaloids (a-solanine and a-chaconine) in potato tubers - Liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 10642:2014 được

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10395:2014 (CODEX STAN 299:2010) về Táo tây quả tươi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10395:2014 CODEX STAN 299-2010 TÁO TÂY QUẢ TƯƠI Apples Lời nói đầu TCVN 10395:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 299-2010; TCVN 10395:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7523:2014 về Thanh long quả tươi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7523:2014 CODEX STAN 237-2003 WITH AMENDMENT 2011 THANH LONG QUẢ TƯƠI Pitahayas Lời nói đầu TCVN 7523:2014 thay thế TCVN 7523:2007; TCVN 7523:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 237-2003 và sửa đổi 2011; TCVN 7523:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10394:2014 (CODEX STAN 297:2009) về Rau đóng hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10394:2014 CODEX STAN 297-2009 WITH AMENDMENT 2011 RAU ĐÓNG HỘP Canned vegetables Lời nói đầu TCVN 10394:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 297-2009; TCVN 10394:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10371:2014 về Rong sụn (Kappaphycus alvarezii) khô - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10371 : 2014 RONG SỤN (KAPPAPHYCUS ALVAREZII) KHÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Dried seaweed (Kappaphycus alvarezii) - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 10371:2014 do Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10392:2014 (CODEX STAN 254:2007) về Quả có múi đóng hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10392:2014 CODEX STAN 254-2007 WITH AMENDMENT 2013 QUẢ CÓ MÚI ĐÓNG HỘP Canned citrus fruits Lời nói đầu TCVN 10392:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 254-2007 và sửa đổi 2013; TCVN 10392:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10391:2014 (CODEX STAN 242:2003) về Quả hạch đóng hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10391:2014 CODEX STAN 242-2003 QUẢ HẠCH ĐÓNG HỘP Canned stone fruits Lời nói đầu TCVN 10391:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 242-2003; TCVN 10391:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253