Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 45/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204610 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

2

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC và 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 28/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Căn cứ

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

3

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 147/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Căn

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Quyết định 1173/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25/4/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2013

5

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành

45/2021/TT-BTC,Thông tư 45 2021,Bộ Tài chính,Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế,Áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về giá tính thuế,Xác định giá tính thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

6

Thông tư 45/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

45/2020/TT-BTC,Thông tư 45 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp lệ phí sở hữu công nghiệp,Mức thu nộp phí đăng ký mã số nước ngoài,Mức thu nộp phí sử dụng mã vạch nước ngoài,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

7

Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/2019/TT-BTC,Thông tư 45 2019,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ,Đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2019/TT-BTC

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

8

Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

45/2018/TT-BTC,Thông tư 45 2018,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý,Chế độ khấu hao tài sản cố định,Khấu hao tài sản,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2018/TT-BTC

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

9

Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/2017/TT-BTC,Thông tư 45 2017,Bộ Tài chính,Đấu giá tài sản,Kết quả đấu giá ,Mức thù lao ,Luật đấu giá tài sản,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/TT-BTC

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

10

Thông tư 45/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/2016/TT-BTC,Thông tư 45 2016,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Mức phí sử dụng đường bộ ,Nộp phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí sử dụng đường bộ,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Thu phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Km 1064 + 730 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

11

Thông tư 45/2013/TT-BCT về Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

45/2013/TT-BCT,Thông tư 45 2013,Bộ Công thương,Vật liệu nổ công nghiệp,Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

12

Thông tư 45/2013/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

45/2013/TT-BTNMT,Thông tư 45 2013,Bộ Tài nguyên môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/2013/TT

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

13

Thông tư 45/2013/TT-BYT về Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

45/2013/TT-BYT,Thông tư 45 2013,Bộ Y tế,Danh mục thuốc thiết yếu,Danh mục thuốc thiết yếu VI,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 12

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

14

Thông tư 45/2013/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

45/2013/TT-BGTVT,Thông tư 45 2013,Bộ Giao thông vận tải,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2013/TT-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

15

Thông tư 45/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài

Ban hành: 07/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

16

Thông tư 45/2013/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

45/2013/TT-BNNPTNT,Thông tư 45 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2013/TT

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

17

Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/2014/TT-BTC,Thông tư 45 2014,Bộ Tài chính,Phòng chống tác hại thuốc lá,Nhập khẩu thuốc lá,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2014/TT-BTC

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

18

Quyết định 45/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

Tạ Anh Tuấn THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 14/01/2021 của Bộ Tài chính) Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Báo cáo quyết toán ngân

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

19

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 45/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ[1] VỀ CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

20

Thông tư 45/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014 do Bộ Tài chính ban hành

45/2012/TT-BTC,Thông tư 45 2012,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean ,Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ,Giai đoạn 2012-2014 ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149