Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 45/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 175100 văn bản

121

Thông tư 07/2018/TT-BCA về quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

07/2018/TT-BCA,Thông tư 07 2018,Bộ Công An,Phạm nhân gặp thân nhân,Liên lạc điện thoại với thân nhân ,Phạm nhân liên lạc điện thoại ,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

122

Thông tư 05/2018/TT-BCA về quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

05/2018/TT-BCA,Thông tư 05 2018,Bộ Công An,Cơ sở cai nghiện ,Xử lý hành chính,Biện pháp xử lý hành chính,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/TT-BCA

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

123

Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

64/2017/TT-BCA,Thông tư 64 2017,Bộ Công An,Đăng ký xe,Quy trình đăng ký xe,Quy định đăng ký xe ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

124

Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

61/2017/TT-BCA,Thông tư 61 2017,Bộ Công An,Cơ quan Điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Cơ quan điều tra hình sự khu vực ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

125

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số: 45/2017/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

126

Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

59/2017/TT-BCA,Thông tư 59 2017,Bộ Công An,Chi phí đánh giá đầu tư,Đánh giá đầu tư,Công tác giám sát đánh giá đầu tư ,Lập báo cáo đánh giá đầu tư ,Giám sát đầu tư,Đầu tư BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

127

Thông tư 54/2017/TT-BCA về sửa đổi Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

54/2017/TT-BCA,Thông tư 54 2017,Bộ Công An,Sử dụng biểu mẫu ,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2017/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

128

Thông tư 45/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

45/2017/TT-BGTVT,Thông tư 45 2017,Bộ Giao thông vận tải,Bảo đảm an ninh hàng không dân dụng,Chương trình an ninh hàng không dân dụng ,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

129

Thông tư 45/2017/TT-BYT về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

45/2017/TT-BYT,Thông tư 45 2017,Bộ Y tế,Nghiên cứu y sinh học,Hội đồng đạo đức,Tổ chức hoạt động Hội đồng đạo đức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/TT

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

130

Thông tư 49/2017/TT-BCA về quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

49/2017/TT-BCA,Thông tư 49 2017,Bộ Công An,Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ,Hoạt động giám định tư pháp,Bồi dưỡng khám nghiệm tử thi,Phòng kỹ thuật hình sự,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

131

Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

vi phạm có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 12. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017 và thay thế các Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

132

Thông tư 45/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

45/2017/TT-BTNMT,Thông tư 45 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Khí tượng thủy văn,Điều tra khí tượng thủy văn,Định mức kinh tế kỹ thuật,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

133

Thông tư 34/2017/TT-BCA quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

34/2017/TT-BCA,Thông tư 34 2017,Bộ Công An,Người bị tạm giữ,Chế độ người bị tạm giữ,Người bị tạm giam,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

134

Thông tư 32/2017/TT-BCA về quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam và xử lý vi phạm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

32/2017/TT-BCA,Thông tư 32 2017,Bộ Công An,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam ,Tạm giữ tạm giam,Xử lý vi phạm,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2017/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

135

Thông tư 31/2017/TT-BCA về quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04, Mẫu số 05 quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC; Điều 4 Thông tư số 40/2016/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2016 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

136

Thông tư 30/2017/TT-BCA về quy định biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

đế và biển = 90°. - Font chữ: Calibri (Body) + Cỡ chữ hàng thứ nhất: 45 pt; + Cỡ chữ hàng thứ hai: 30 pt; - Công an hiệu: Khối 60mm x 50mm. MẪU BIỂN TRỰC CHỈ HUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BCA ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an) - Đế biển:

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

137

Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

27/2017/TT-BCA,Thông tư 27 2017,Bộ Công An,Quy tắc ứng xử,Quy tắc ứng xử Công an nhân dân,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/TT-BCA

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

138

Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

45/2017/TT-BTC,Thông tư 45 2017,Bộ Tài chính,Đấu giá tài sản,Kết quả đấu giá ,Mức thù lao ,Luật đấu giá tài sản,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/TT

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

139

Thông tư 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2017/TT-BCA,Thông tư 11 2017,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Ngành giáo dục và đào tạo ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

140

Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2016/TT-BCA,Thông tư 57 2016,Bộ Công An,Mua sắm tài sản,Mua sắm tài sản hàng hóa,Tài sản hàng hóa trong công an,Công tác quản lý,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2016/TT-BCA

Ban hành: 31/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124